5G

Jag har hört att ni väljer att inte ta i frågan om 5Gs tvångsinförande? Är det sant? Varföt tar ni inte frågan om 5G på störsts allvar trots flera hundra läkare och forskare uttryckliga oro över de redan problematiskt höga strålningsvärdena världen över? Det finns tydliga kopplingar mellan den befintliga wifi-strålingen och reduceringen av insekter. Jag säger härmed upp mitt medlemskap tills ni genom konkreta handlingar visar att ni ändrat ställning i denna fråga!
Åsa Stentjärn
Åsa Stentjärn Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.