Ändring sv reseavdrag

Hej!

Jag läste igenom era miljöförslag och hur de politiska partierna ställer sig bakom dessa.

Ett förslag är att ändra reseavdragen så att det baseras bara på avstånd där beloppet för avdrag är lika oavsett färdmedel. Exakt hur skulle detta se ut? Ni anser att nuvarande avdraget gynnar bilpendling i storstadsregioner där det också används mest.
Reseavdrag får i dagsläget göras för egen bil om tidsvinsten per dag är två timmar eller mer genom att använda bil jämfört andra färdmedel. Avdraget är 1,85 kr per kilometer vilket i praktiken är en bråkdel av den totala kostnaden för bilanvändande. Reser man kollektivt får man dra av hela kostnaden för billigaste färdsätt upp till ett visst belopp, det är väl 11000 kr. Maxbeloppet gäller bil också,
Själv pendlar jag från Uppsala till Västerås, använder bil och gör en tidsvinst varje dag på två timmar med råge. Började med att åka buss o cykel i kombination, men detta kostade mig min fysiska och psykiska hälsa varpå jag skaffade bil. Jag välkomnar ett nytt spår mellan Uppsala-Enköping , vilket skulle korta tiden med tåg även till Västerås. Det nya spåret lär dock bli verklighet först många år efter min pension. Politikerna har i sin oändliga visdom prioriterat höghastighetståg istället.
Det må fuskas med reseavdrag, men pendlar man mellan mindre orter och arbetar en bit utanför centrum/city, så tror jag att man uppnår tidsvinst på drygt två timmar i flesta fall. Så ser det ut för många, alla kan inte flytta till atbetsorten eller få jobb i hemorten.

De andra 17 förslagen ni har tycker jag är bra.

Mvh
Thomas Wagner
Thomas Wagner Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Thomas, så bra att du finner de flesta av våra förslag positiva. Vi tror att du även kan komma att bli positiv till vårt förslag om reseavdrag. I dag är fusket med reseavdraget stort. Och reseavdraget gynnar inte mer miljöanpassade färdmedel än bilen. Båda dessa utmaningar kan hanteras genom att göra avdraget enbart beroende av avstånd. Skattemyndigheten kan då göra sitt arbete.

    Pendlare uppmuntras konstant att när det är möjligt välja mindre miljöbelastande färdmedelstyper eftersom avdraget är likadant oavsett val. Rimligt och korrekt anser vi. Vårt förslag är att det precis som idag ska finnas en undre gräns för avdraget eftersom det är rimligt att löntagaren står för en viss del av pendlingskostnaderna innan subventionen inträder.

    Vi föreslår även att det införs en övre gräns för avdraget på exempelvis 50 000 kr per år eftersom det bör finnas en högsta nivå när staten inte längre kan ansvara för de pendlingskostnader människor väljer. Idag finns det t.ex. individer som drar av mer än 100 000 kr per år. Så höga avdrag anser vi vara orimligt att staten tar ansvar för. Vi ser mycket fram emot den redogörelse i frågan som år 2019 kommer att lämnas utav den statliga kommitté som nu ser över avdragen.
    Moa (föräldraledig) Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.