Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Angående exporterade utsläpp

Hej,

på NSF:s hemsida står t.ex. under Svar på tal om klimatet, att vi "exporterar” mycket av våra utsläpp genom att köpa exempelvis kläder som är tillverkade i länder långt bort, vilket gör att utsläppen ökar i de länderna till följd av att att man har köpt det klädesplagget.

Jag tror att många konsumenter gärna hade köpt exempelvis svensktillverkade kläder, om man bara visste vilka som var producerade här eller så nära som möjligt. Väldigt många av våra konsumtionsvaror är ju tillverkade långt bort.

Det skulle vara bra om man kunde få handeln att lyfta fram de hemmagjorda produkterna tydligare - så man som konsument kan bli varse detta, gärna ihop med argumenten för varför vi bör köpa lokaltillverkat. Försäljningsargumenten är ju väldigt starka. Är detta något som görs eller kan göras ännu tydligare?

med vänlig hälsning,
Linda Bornandersson
Linda Bornandersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Linda!

  Ja, det stämmer att en del av de utsläpp vår konsumtion orsakar sker i andra länder än här i Sverige. Här kan du läsa mer om det: https://www.naturskyddsforeningen.se/minskautslappen

  Men att vi enbart skulle köpa saker producerade i Sverige innebär inte automatiskt en miljövinst. Miljöpåverkan sker ju oavsett var varorna produceras och även om transporterna står för en viss miljöpåverkan, så är det oftast bara en del. Generellt sett är det produktionen som har störst påverkan. Det bästa är att konsumera smartare och mindre, och att använda allt så länge som möjligt.
  Sedan skall självklart all slags miljöpåverkan åtgärdas – oavsett var den sker: transporter, råvaruproduktion, förädling, framställningsprocesser, skötsel, kvittblivning. Om vi använder våra saker längre tid, lagar och vårdar dem, minskar vi miljöpåverkan från alla dessa steg samtidigt och snabbt. Samtidigt måste styrmedel som lagar, skatter, avgifter och information användas för att ytterligare förbättra och minska miljöpåverkan.

  Vi har just nu en kampanj på det här temat kolla gärna in den: https://www.naturskyddsforeningen.se/fixagrejen/

  Allt gott, 


  Isabelle Digital kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.