Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Åtkomst över andras mark för avverkning?

Hej

Att skogsmaskiner för olika åtgärder måste köra över andras fastigheter är ju inget ovanligt, och vanligtvis inget problem. Men nu har situationen uppstått att den kommun jag bor i vill att ett större skogsbolag avverkar en del av en rekreationsskog så att marken blir billigare att köpa för villatomter. (Jag med flera privata markägare är beredda att skydda vår del av rekreationsskogen genom naturvårdsavtal. Men hela miljön slås ju sönder om den äldsta delen avverkas, och då motorvägar av nödvändighet måste dras genom det kvarvarande området.) Skogsbolaget ifråga har nu kontaktat mig om att få åtkomst till sin fastighet över min och att hyra min mark för upplägg av det avverkade timret.

Min fråga är om jag kan vägra att låta skogsmaskinerna passera över min fastighet? Det blir mycket svårt för dem att ta sig till fastigheten som ska avverkas på något annat sätt med maskinerna. Och ifall det inte går att neka åtkomst över ens fastighet kan man då ställa krav på att dess värden inte får skadas? Eller är man rent av tvungen att acceptera att till och med hänsynsträd som tvåhundraåriga tallar, gammal asp osv på ens egen fastighet som man har som avsikt att bevara, måste fällas för att andra markägare ska kunna komma åt sin fastighet för att avverka och få ut timret?

Dessa principiella frågor har rimligtvis diskuterats tidigare så jag skulle uppskatta att få höra vad ni som är mer insatta kan säga.
Herr X Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Herr X, din viktiga fråga är vidarebefordrad till mina kollegor. Tyvärr kan svaret dröja så här under semestertider. Du kan också ta kontakt med Naturskyddsföreningen i länet där du bor eller med din närmaste skogs- eller naturvårdsgrupp. Här hittar du kontaktuppgifter.
  Anna
 • Hej hej
  Det här är en fråga som intresserar även mig. Har nu väntat med spänning på att få ett svar av er, när tror ni att det kommer?
  Kalle
 • Hej Herr X,
  våra sakexperter är inte helt säkra på exakt vad lagen säger i den här typen av fall, men tror att ditt medgivande krävs för att nyttja din mark.
  Vi skulle rekommendera dig att kontakta myndigheten som ansvarar för den här typen av ärenden, Skogsstyrelsen, och be dem reda ut vilka rättigheter och ev skyldigheter du har som markägare. Lycka till!

  Vänliga hälsningar,
  Henrik Kommunikatör
 • Tack för svaret
  Det låter alltså som att det beror mycket på omständigheterna. Det hade därför varit intressant ifall ni eller någon annan som är insatt kunde resonera lite generellt om premisserna för att kunna vägra åtkomst över sin mark för avverkning. Vad talar för och vad talar mot en sådan möjlighet? Vilken situation krävs? Det känns inte som att skogsstyrelsen är helt rätt instans att fråga om detta.

  Herr X
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.