Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Att kasta plast

Fråga från Sveriges Naturs ekobrevlåda, nr 5/11:

Hej! Jag undrar om det är okej att man kastar även annan plast i behållaren för plastförpackningar? Om inte, varför då? Betalar tillverkarna av plastförpackningar avgift och inte de andra, eller finns det andra skäl?

Maria Forsberg, Falun.

Robert Åkerman Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Just nu är det är nästan bara förpackningar man får lämna och det har bland annat med avgiftssystemet att göra. De företag som har förpackningar betalar en avgift för insamling. Man valde att börja med producentansvar på förpackningar och tidningar. Men det finns även producentansvar för exempelvis batterier, elektriska produkter och däck, där alltså producenten är skyldig att ta hand om varorna även efter konsumentens slutanvändning. Det vore väl ett bra nästa steg att kunna återanvända all plast. Kom ihåg att vissa saker har ett andrahandsvärde, lämna därför sådant som fortfarande är användbart till någon insamlingsorganisation.

    Eva Eiderström

    Robert Åkerman
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.