Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Om Naturskyddsföreningen och älvrestaureringar

Om jag förstått Naturskyddsföreningen rätt så är det en ideell medlemsägd organisation som står fri från företag, politiska organisationer och myndigheter. Eller?

Av namnet att döma så antar jag att ni ska värna och värka för en bättre livsmiljö för växter, djur och människor. Jag har svårt att sätta in orden Biologi och Ekologi i en mening och då kommer min andra fråga. Hur använder ni orden biologi och ekologi i en mening för att beskriva det som ni står för?

Nästa fråga: Händer det att ni någon gång får tumma på de tre fina orden ovan för något högre eller annat värde? Ge exempel tack.

Avslutande frågor: I mer än 15 år har restaureringsåtgärder efter flottningen i våra norrländska älvar pågått med de tre orden ovan i förarsätet och med en riksdagsförordning i ryggen. Vad har ni för uppfattning om resultatet nu när det i runda slängar är klart för åtminstone Vindelälven inklusive biflöden? Har ni på något sätt varit delaktig i restaureringarna? Om ni skulle vilja addera ytterligare ord förutom biologi, ekologi och miljö för att eventuellt utöka de hänsynstaganden man skulle ha haft i bakhuvudet vid flottledsrestaureringarna vilka skulle de i så fall varit?

Flottledsrestaureringarna innebär att man ska återskapa de förhållanden som rådde efter inlandsisens tillbakadragande men före flottningsepoken.

Sex frågor blev det.

Mvh

Håkan Norström

Håkan Norström Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Håkan, och tack för dina frågor och ditt intresse i föreningen. Jag ber om ursäkt för sent svar. Jag tog mig friheten att ändra din rubrik lite, så andra kan hitta dina frågor och svaret.

  Vad Naturskyddsföreningen står för kan du enklast läsa här: http://www.naturskyddsforeningen.se/om/foreningen

  Jag hoppas att jag förstår dina frågor och svarar rätt:

  Naturskyddsföreningen är en bred organisation. Initiering av och inblandning i restaureringsarbete kan ha skett både på lokal nivå genom olika kretsar, på regional nivå genom länsförbund och på nationell nivå genom vårt rikskansli.

  Vi har också möjlighet att påverka åtgärder i rinnande vatten genom att säga ja eller nej till ansökningar som kommer in till Miljöfonderna genom Bra Miljöval

  Naturskyddsföreningen läser sådana ansökningar och sagt ja till vissa sådana ansökningar. Om de skett i Vindelälven kan jag dock inte svara på. Jag rekommenderar att du tar kontakt med länsförbundet, Västerbottens naturskyddsförening, om du vill veta mer om det regionala och lokala engagemanget.

  Du frågar om utvärderingar av åtgärder. En snabb sökning visar att just för Vindelälven finns det riktigt bra utvärderingar. Här är en bra och färsk sammanfattning:
  http://www.natursidan.se/nyheter/stort-restaure...

  Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.