Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Björnjakt.

Björnjakten. Hej jag har en undran om det inte vore bra att överklaga björnjakten i år, med tanke på hur många björnar so har fällts i skyddsjakt under året. Björnexperter på bla. Orsa björnpark säger att björnstammen håller på att gå förlorad. Björnstammens medelålder har bara på några år nästa halverats frän 9 år till 5 år, och då ska man också veta att en björhona blir könsmogen vid ca. 4 år.
Jane Byström-+ Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Jane,

    Tack för din fråga. Under sommaren har vi låg bemanning och får be att återkomma med ett svar när våra sakkunniga är på plats igen efter 14 augusti.
    Moa (föräldraledig) Kommunikatör
  • Hej Jane, brunbjörn finns upptagen i bilaga 4 i EU:s art- och habitatdirektiv vilket betyder att arten kräver noggrant skydd inom unionen. Detta innebär att möjligheterna till licensjakt är mycket små. Naturskyddsföreningen anser att licensjakt efter djur som är skyddade enligt Art-och habitatdirektivet i princip inte borde tillåtas. Svenska domstolar har emellertid gjort en annan bedömning vad gäller licensjakt efter varg, som ju har än sämre populationsstatus än björn.

    Sedan förra hösten är det föreningens länsförbund som beslutar om de vill överklaga jaktbeslut i sina respektive län. Om du vill engagera dig i frågan så bör du alltså höra av dig till ditt länsförbund.
    Moa (föräldraledig) Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.