Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Bor med en kemist

Varför använder ni ordet kemikalie..., ex. kemikaliejordbruk. Allt är kemikalier och ni använder ordet felaktigt.
I vissa fall skriver ni farliga kemikalier, vilket ger ordet en indikation, men när ni bara skriver kemikalier så finns det ingen mening med ordet eftersom, som sagt, allt är kemikalier.
Jag tycker det känns opålitligt när ni använder ord felaktigt.

Kommentarer

 • Hej Anna, det är en bra synpunkt. Vi försöker att vara så sakliga som möjligt i all vår kommunikation, och just användningen av ordet kemikalie är extra viktigt att vi använder rätt.

  Var har du sett den felaktiga användningen av ordet? Vi har många kommunikationskanaler och det är svårt att ha överblick.

  Här finns en artikel där vi klargör några av frågorna kring just farliga kemikalier.

  MVH
  Jakob Kommunikatör

 • typ överallt
  Anna
 • Hej Anna, jag ser att dina exempel uteslutande är från när vi talar specifikt om kemiska bekämpningsmedel.

  Vi benämner bekämpningsmedel olika, beroende på om de innehåller levande organismer eller syntetiska kemikalier.

  Du kan läsa mer om hur vi gör bedömningen i denna rapport.

  "Bekämpningsmedel kan vara kemiska eller biologiska. Som biologiska medel räknas bara de som innehåller levande organismer, till exempel bakterier eller insekter. Alla andra bekämpningsmedel räknas som kemiska, även om de ibland kan vara framställda av en biologisk råvara.5 De allra flesta bekämpningsmedel är dock syntetiska kemikalier "

  Här följer vi miljöbalkens definition av kemiska bekämpningsmedel:

  Kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 5 §, miljöbalken).

  Jämför med miljöbalkens definition av biologiska bekämpningsmedel:

  En bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 6 §, miljöbalken).

  Så därför gör vi skillnad på kemiska och biologiska bekämpningsmedel. Även om, som du säger, allt är kemikalier i grunden.

  Ha det fint!
  Jakob Kommunikatör
 • Tack för förtydligandet.

  Det jag menade är att ni skriver "kemikalier" i negativ bemärkelse, istället för att skriva "farliga kemikalier" på många ställen. Eftersom kemikalier inte alls behöver vara något dåligt blir det lite skrämselpropaganda över det. Även för att många andra skriver det på detta "felaktiga" sättet. Ni brukar vara bra på att vara sakliga och därför hade det varit skönt om det var korrekt här istället för att spä på kemikalierädslan.

  Sen hade det varit en bra ide att ha en länk till förklaringen som du har här oven i alla artiklar som skriver om kemiska bekämpningsmedel. Den var bra och relevant att ha koll på när artiklarna har en del fokus på bekämpningsmedel.

  Vet inte hur det ser ut i era andra artiklar, har mest läst om mat det senaste.
  Anna
 • Vi tar med oss den synpunkten, Anna. Tack för att du hörde av dig!
  Lisa Persson
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.