Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Citronsyra i städning

Hej!

Citron och citronsyra (E330) är vanliga medel när man ekostädar hemma. Men hur okej är de egentligen med tanke på miljön?

Citron innehåller ju limonen och limonener är klassade som miljöfarliga, irriterande, brandfarliga, och mycket giftiga för vattenlevande organismer.

I NATURVÅRDSVERKETs rapport 5524 skriver man:
"Det finns en liten påverkan på miljön från användning av produkter
som innehåller limonen eller vid industriell användning av limonen. Halterna är dock så
pass låga att det inte finns någon orsak att genomföra ytterligare mätningar."

Så mina frågor är:

1. Anser ni att citron är okej att använda vid städning/rengöring hemma?
2. Innehåller citronsyra limonen?
3. Anser ni att någondera är bättre än den andra (av citron och citronsyra) som produkt vid rengöring?
4. Är det bättre att använda starkare ättika istället för citronsyra eller spelar det någon roll?

Tack på förhand!
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.