Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Definitionen "miljövänlig"

Hej!

Mitt namn är Mattias Lindblad och jag är intresserad av livsmedelsproduktionens miljöpåverkan.

Jag undrar vilka klimat och miljöaspekter som tas in när det bestäms vad som är "miljövänligt" inom livsmedelsproduktionen? Då syftar jag inte enbart på ekologisk märkning utan även för Sveriges lagar kring miljöpåverkan, alltså det o-ekologiska. Vad är det som gör en produkt miljövänlig och vad säger lagen angående miljöpåverkan som ett livsmedel får ha?

Tack för svar och ha en fortsatt trevlig dag
// Mattias Lindblad

Mattias Lindblad Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Mattias!

    Det finns ingen satt definition av ”miljövänlig”. Men när det gäller mat så finns det flera miljöaspekter att ta hänsyn till och som också ibland går emot varandra. Här tittar man bland annat på; övergödning, klimat, miljögifter, biologisk mångfald och resurshushållning.

    Naturskyddsföreningen anser att matens hela miljöpåverkan måste beaktas för att kalla maten mer ”miljövänlig”, det räcker inte med att man har åtgärder inom ett område. Det produktionssätt som kommit längst mot hållbar produktion är den ekologiska produktionen som har åtgärder och tar hänsyn till helheten.

    Ekologisk produktion utvecklas ständigt och reglerna blir tuffare när forskningen och metoderna utvecklas för att göra jordbruket miljövänligare. Det är en viktig del av en miljömärkning, att produktionen ständigt arbetar för bli bättre och inte är statisk.

    Moa (föräldraledig) Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.