Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ekologisk palmolja?

Hej,
jag försöker undvika palmoja när jag köper mat. Det finns dock "ekologisk palmolja" men jag undrar vad detta betyder. Så vitt jag förstår kommer "palmolja" från stora plantager som anlagts på före detta regnskogsområde. Om det är så vem bryr sig då om hur vätxerna behandlas, det är ju fel från början.

Med vänliga hälsningar,
Sieglinde

Sieglinde Kundisch Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Tack för ditt mail! All palmoljeproduktion ersätter inte regnskog, oljepalmen är ju en jordbruksgröda så den planteras även på ordinarie jordbruksmark. Den stora efterfrågan på palmolja har bland annat lett till att det har blivit ett så högt ekonomiskt värde att producera palmolja så att det inte längre är intressant att bedriva ett hållbart skogsbruk utan man slutavverkar, dvs tar ut allt värdefullt timmer och därefter oftast bränner ned resten, tropisk skog och konverterar därefter skogsmark till oljepalmsplantager.Ekologisk produktion har många fördelar för dem som hanterar grödorna då besprutning medför såväl miljö- som hälsofarliga effekter. Den förhållandevis lilla volym palmolja som produceras ekologiskt är ett bra alternativ till den storskaligt, konventionellt producerade palmoljan. Vi behöver dessutom minska efterfrågan på palmolja och använda mer hållbart producerat matolja istället.Det mest optimala vore möjligen KRAV- och Rättvisemärkt palmolja!

  Med vänlig hälsning,

  Maria

  Maria Rydlund
 • Men jag tycker fortfarande det är oklart, är ekologiskt palmolja bara odlad på ordinarie jordbruksmark där t ex regnskog inte fått ge vika för odlingarna? Självklart är det bra att motverka besprutning osv för bättre arbetsförhållanden. Försöker ju undvika palmolja men funderar på om det är ok att köpa produkter med ekologisk palmolja utifrån synpunkten att bevara regnskog och djurliv?!

  Maja
 • Jag undrar samma som Maja. Är ekologiskt ett ok val???? Eller kan det vara obesprutat men ändå framtaget under vidriga förhållanden?

  Elin Hopp
 • Hej!

  Idag beräknas 0,2% av världsproduktionen av palmolja vara ekologisk och är inte i dagsläget förknippad med de destruktiva plantagerna. Viktigt att komma ihåg är också att oljepalmen är en jordbruksgröda och all produktion är inte förödande. Det är en del av produktionsmodellen som är det och som tenderar att bli den dominerande modellen i den fortsatta expansionen av palmoljeproduktion världen över.

  Med vänlig hälsning,

  Maria

  Maria Rydlund
 • Frågan är: Kommer ekologisk palmolja från plantager, för vilka regnskog skövlats eller förstörts*?

  Min nuvarande slutsats är att något är väldigt fel om svaret på den frågan är "ja".

  För att:
  I förordningen EG nr 834/2007 (en av två som styr vad som får märkas med SE ekol 01 till 05 (den andra är EG nr 889/2008)) står det:
  "
  AVDELNING II
  MÅL OCH PRINCIPER FÖR EKOLOGISK PRODUKTION
  Artikel 3
  Mål
  Ekologisk produktion skall ha följande allmänna mål:
  a) Att införa ett hållbart förvaltningssystem för jordbruk som
  i) respekterar naturens system och cykler samt upp-
  rätthåller och förbättrar kvaliteten på jord och vatten,
  växternas sundhet och djurens hälsa samt balansen
  dem emellan,
  ii) bidrar till hög grad av biologisk mångfald,
  iii) använder energi och naturresurser som vatten, jord,
  organiskt material och luft på ett ansvarsfullt sätt,
  iv) uppfyller stränga djurskyddskrav och i synnerhet
  respekterar djurens artspecifika beteendebehov.
  "

  Motsatsen till detta definieras av en process som innebär skövling eller slutavverkning av regnskog, eller användning av miljöfarliga kemikalier.

  Sedan förstår jag inte varför t.ex ett kexföretag väljer att ha eko-palmolja från en annan världsdel i sina ekologiska kex när de skulle kunna ha eko-solrosolja e.dyl från sitt eget land, det ger för mig inte intrycket av något helhjärtat ekologiskt tänk.

  *Låt säga skövlats under de senaste 30 åren - Jag föreställer mig att all mark i tropiken där något vill växa, en gång burit regnskog och liknande.

  // Mattias Widegren

  Mattias Widegren
 • Hej!

  All palmolja är inte dålig palmolja och för ekologisk produktion gäller kraven för just ekologisk produktion vilket därmed utesluter flera av de produktionsmodeller som används för odling av oljepalmer. Kontakta gärna KRAV direkt för detaljinformation! I deras krav finns bland annat skrivningar om bevarande av urskog/regnskog vad det gäller importerade varor.

  Med vänlig hälsning,

  Maria Rydlund

  Maria Rydlund
 • Hej, jag har läst svaren men har fortfarande en fråga. Som jag tolkar ditt svar så utvinns den ekologiska palmoljan inte ur regnskogar. Innebär det då också att inga djur har skadats? Man har ju läst om att människorna inte bryr sig det minsta om alla djur som dör och skadas i regnskogarna där de jobbar med att utvinna den o-ekologiska oljan. Jag är inte bara mån om miljön utan även vegan och det är väldigt viktigt för mig att jag inte stödjer något djurplågeri i och med mina val.

  Melinda
 • Hej!

  Kontakta KRAV för dina frågor angående ekologisk produktion!

  Mvh,

  Maria Rydlund

  Maria Rydlund
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.