Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Engagera sig i skyddsvärd skog

Hej! Jag läste Johanna Sandahls debattartikel "Ett av de största sveken mot naturvården vi sett i Sverige". Jag och flera med mig oroas av utvecklingen och kan inte låta bli att fundera över bl.a. hur ekonomiska vinningar driver på denna typ av utveckling, ex. utifrån att SCA:s stundande bolagsuppstyckning och försäljning av skog/fabriker (Artikeln: "Så ska SCA bli ett kap", Dagens Industri, 170309) sammanfaller i tid med ett sådant här beslut om att sluta se över skyddsvärd skog.
Oavsett så är jag intresserad av hur det kan gå att engagera sig i den här frågan. Jag har förstått att det genom gåvor går att stötta ert arbete i kontakt med politiken. Kommer ni att driva någon kampanj också ex. för att sprida information? Hur kan man som privatperson bäst stötta arbetet för den skyddsvärda skogen? Är också nyfiken på hur arbetar med det just nu?

Med vänlig hälsning,
Peter

Kommentarer

 • Det märkliga är att turistnäringens organisationer är helt tysta i frågan. Turistnäringen är idag dubbelt så stor som den svenska stålindustrin(!) och får en stor del av sina inkomster från att turister vill uppleva orörd natur/vildmark i vårt land.
  De har ett nästan lika stort intresse i skogen som skogsindustrin har! Skillnaden är att besöksnäringen vill ha orörda skogar, medan skogs- och massaindustrin vill hugga ner den.

  Varför samarbetar inte miljörörelsen med besöks- och turistnäringen i frågan kring att skydda skogarna? Varför kommer nästan aldrig några turistföretagare till tals i frågan? Var finns turistnäringens olika organisationer och aktörer, och vad tycker de?
  Adam E
 • Tack för din fråga Peter. Vi ska försöka svara på den så snart vi kan!
  Anna
 • Hej Peter,

  Vi arbetar intensivt med frågan om Skogsstyrelsens nyckelbiotoppaus. Utöver vårt stora deltagande i debatten i frågan så har vi även skickat en skrivelse till regeringen där vi nu ställer krav på regeringen att agera. Vi menar att frågan är så allvarlig att regeringen behöver ta över ansvaret. Jag länkar till de debattartiklar vi skrivit i ämnet nedan. Du kan även läsa om ämnet på vår skogsblogg: https://skogsbloggen.wordpress.com/2017/04/14/om-att-ta-en-paus/

  Hur vi kommer agera framöver beror självfallet lite på vad som händer politiskt i frågan. Det finns diskussioner om detta på våra interna sidor på Naturkontakt, vilka du kommer åt om du är medlem.

  Som privatperson kan man göra sin röst hörd på flera sätt, t.ex. genom att skriva till Skogsstyrelsens ledning och styrelse och uttryck din oro. Eller genom att skriva ett öppet brev till landsbygdsministern samt miljöministern och uttryck din oro, skicka brevet till ministrarna och lämpliga tidningar.

  DN:
  http://www.dn.se/debatt/repliker/ett-av-de-storsta-sveken-mot-naturvarden-vi-sett-i-sverige/
  http://www.dn.se/debatt/repliker/regeringen-maste-agera-om-nyckelbiotoperna/

  Altinget:
  http://www.altinget.se/miljo/artikel/naturskyddsforeningen-och-wwf-darfor-stoppar-vi-vaar-samverkan-med-skogsstyrelsen
  http://www.altinget.se/miljo/artikel/vi-vantar-fortfarande-paa-konkreta-svar-fraan-skogsstyrelsen
  http://www.altinget.se/miljo/artikel/flera-av-vaara-krav-har-lamnats-utan-svar
  Anna
 • Hej Adam,

  Vi samverkar med såväl ekoturismföreningen som svenskt friluftsliv när det gäller skogsfrågan. Vi har det senaste åren genomfört en gemensam uppvaktning av näringsdepartementet rörande det nationella skogsprogrammet. Vi har även deltagit i gemensamt i riksdagsseminarium rörande skog. Vänd dig gärna till turistorganisationerna om du saknar deras röst i debatten.
  Anna
 • Hej,
  vi bara undrar: får man fälla ett bestånd av gamla ekar, troligen över hundra år gamla, och ersätta dem med granskog? Området gränsar till sjön Flåren och trädbeståndet utgörs av lövträd, företrädesvis ekar, förutom där det har vandaliserats och gran har planterats.
  Franz B Braun
 • Hej Franz,

  Här får du ett svar som jag hoppas inte är för krångligt!

  Enligt skogsvårdslagen krävs tillstånd för avverkning av ädellövskog där ek faller inom ramen för ädla lövträd. Med ädellövskog avses i lagstiftningen (23 § SVL, Skogsvårdslagen):
  1. Skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd (alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och rönn) till minst 50 procent och som är minst ett halvt hektar stort.
  2. Trädbestånd på betesmarker, om beståndet utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent. Av de ädla lövträden ska minst tio träd per hektar ha en diameter av minst 30 centimeter på en höjd av 1,3 meter över marken. Arealen ska vara minst en halv hektar.
  Om området som du talar om faller in under dessa kriterier så krävs det alltså tillstånd för avverkning (28 § SVL). I ett bestånd som uppfyller ovanstående krav får inte åtgärder som innebär att beståndet upphör att vara ädellövskog och efter avverkning ska ny ädellövskog anläggas på området (25 § SVL).

  Däremot får Skogsstyrelsen medge undantag från detta om det finns särskilda skäl. I samband med det får Skogsstyrelsen även besluta att ny ädellövskog ska anläggas på annat ställe inom brukningsenheten (25 § SVL).

  Om det avverkade området uppfyller kriterierna i 23 § så föreslår jag att du kontaktar Skogsstyrelsen och hör med dem på vilka särskilda skäl som de har gett tillstånd till avverkningen.
  Anna
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.