Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Glesbygdsbefokning som motståndare?

Jag har många år varit engagerad i miljöfrågan och medlem i Naturskyddsföreningen.

Ett antal år sedan flyttade jag tillbaks till glesbygd och har kontakter i skogsbruk, jordbruk och jakt. Jag möter ibland ett mycket stort kunnande om natur, miljö och ekosystem. Kanske man är mer krass än standardmedlemmen i NSF, men engagemanget och det praktiska arbetet för miljö och framtid är ofta mycket stort.

Många skogsägare planerar noga för en långsiktig framtid och den frivilliga avsättningen av skogsmark till naturvård är betydande.

Majoriteten av jägarna är djurvänner och insatser för att skapa goda livsbetingelser för vilt och att balansera viltstammarna är omfattande. Arbetet med att skapa viltvatten, plantera grödor som gynnar viltet, stödutfodra sårbara djur under hårda vintrar, hålla ner stammen av predatorer som mink och kråkfåglar, minimera oönskade arter som mårdhund, sker nästan enbart av jägare.

Det har från början förvånat mig stort att man i glesbygd har så negativ inställning till miljörörelsen. Men jag har alltmer insett att i vissa frågor som miljörörelsen driver är det just befolkningen i glesbygd som blev motpart.

Jag har sett det i skogsbruk, där enskilda skogsägare fått ta den ekonomiska smällen när ett plötsligt skydd av någon växt, eller fågel gör att många års investering i skog inte får skördas i avverkning. Jag har inget mot att vi gemensamt skyddar växter och djur, men det måste då ersättas med allmänna medel och inte betalas av den person som råkar äga den skogsplätten.

Det finns ingen enkel sanning om förvaltning av våra viltstammar och då främst rovdjuren. Men jag tror man måste ha förståelse för personer som valt bostadsort och livsstil utifrån ett intresse av djurhållning, tex fåruppfödning, eller jakt och hundar. För dem kan ett vargrevir betyda att livsprojektet till stor del raseras.

Mina förslag är:

Minns att när ni driver rättsfall, så kanske er motpart är minst lika engagerad och kunnig som ni i miljöfrågan, men bara har en annan utgångspunkt.

De som bor och jobbar i naturen har ofta ett kunnande om natur, djur, miljö och klimat som kan vara ännu större än hos de som kommer som tillfälliga besökare till naturen.

Men det kanske är en medveten strategi från Naturskyddsföreningen att värva medlemmar i ”disneygenerationen” som ser naturen som god och välvillig, medan jägaren och skogsägaren är ond och girig. Det kanske finns fler medlemmar att vinna i städerna än hos de som faktiskt lever i naturen..

Var bara medvetna om att ni förlorar ett stort kunnande och engagemang.
Numera lantis Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.