Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Godstransport med flyg

Nu när det är mycket tal om persontransporter med flyg, hur omfattande är godstransporterna? Vilken typ av gods? Miljöpåverkan av flyg respektive växthus till grönsaker? Alternativa transporter för färskvaror?
Hans Jonsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Hans!

  De allra flesta varutransporterna sker med sjöfart (90 procent), vilket är ett ganska energieffektivt sätt att transportera prylar, men för att minska utsläppen är det avgörande att det fossila fartygsbränslet kan bytas ut mot ett förnybart
  drivmedel. Många frukter och grönsaker med kort hållbarhet fraktas däremot med
  flyg eller i kylda transporter. Det ger hög klimatpåverkan och det är smartare
  att i stället välja frukt och grönt som producerats nära eller fraktats med
  båt. Transporterna på vägarna behöver också minska, genom att exempelvis frakta mer gods via järnväg eller genom att lasta mer i varje lastbil (öka
  fyllnadsgraden).

  Till sist är det viktigt att komma ihåg transporten hem från butiken är helt avgörande. Ofta är resan till och från affären, som många gånger görs med bil, det steg i transportkedjan som släpper ut allra mest koldioxid!

  I det här faktabladet finns lite mer information om hållbara transporter: https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-hallbara-transporter

  Allt gott,
  Isabelle Digital kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.