Hållbara städer och närnatur

Jag är engagerad för stadsutveckling med fokus på livskvalitet och miljömässig hållbarhet. Jag har tyvärr svårt att se att de frågor ni driver i ämnet gynnar någotdera, men jag vill mycket gärna höra hur ni resonerar och hoppas kunna bredda min kunskap. Jag har förstått det som att forskningen pekar mot att hög befolkningstäthet är nödvändigt för långsiktig hållbarhet, och självklart innebär det att mindre ytor bebyggs (mer av naturen kan lämnas orörd). För Stockholm som växer snabbast i Sverige är det tydligt en utmaning som inte klaras av att bygga tillräckligt med bostäder, och en stor del av det som byggs hamnar långt ut i glesa bilberoende förorter. Den bästa lösningen för naturen och klimatet borde väl ändå vara att t.ex. bygga ut innerstaden med tät kvartersstruktur österut, d.v.s. på hela Norra Djurgården, Gärdet och ner mot Blockhusudden, det som idag är Nationalstadsparken? Då skulle folk pendla med cykel och spårvagn/tunnelbana istället för med bil från avlägsna nya förorter. Nästa steg borde på så vis vara att öka befolkningstätheten i närförorterna så mycket som infrastrukturen klarar, vilket tyvärr lär innebära att majoriteten av träddungarna måste försvinna. Denna utveckling lär kraftigt minska behovet av stora externa köpcentrum och handelsplatser, eftersom det skulle finnas underlag för lokala butiker och restauranger inom befolkningens närområde. Men jag vill höra hur ni skulle önska att Stockholm såg ut 2050 med över 3 miljoner invånare i länet?
Daniel Andersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Daniel!
    Härligt att du är intresserad av städernas hållbarhet. Hållbar stadsutveckling är ett mångdimensionellt ämne eftersom själva begreppet inkluderar alla aspekter av hållbara städer. I Naturskyddsföreningens arbete brukar vi fokusera på trafik och närnatur, där det som du är inne på både finns goda utväxlingseffekter men även vissa motsättningar.
    Vad det gäller just utvecklingen i Stockholm så hänvisar vi till föreningens kretsar och länsförbund i Stockholm. Generellt så vill vi svara att vi ser god planering som grundläggande för en god utveckling som kan balansera olika intressen. Det är bra om bebyggelse koncentreras till kollektivtrafikstråk, viktiga naturområden i närheten av tätorterna bör skyddas i reservat vilket också kan bli en hjälp att strukturera upp bebyggelsen och skapa närhet till naturen, närnatur bör systematiskt byggas in i bebyggelsen och kreativa metoder som gröna tak och gröna väggar användas, staden bör planeras utifrån sitt ursprungliga syfte att skapa närhet eftersom det underlättar de miljöanpassade transportslagen gång, cykel och kollektivtrafik. Allt detta ställer krav på en välbalanserad nivå av täthet och struktur. Mer konkreta än så kan vi tyvärr inte vara eftersom planeringen av ett specifikt område med nödvändighet alltid måste anpassa efter platsens specifika förutsättningar.

    Vänliga hälsningar,
    Henrik Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.