Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Har vi rätt att stoppa skogsavverkningen?

Jag bor utanför Holmsjö i Blekinge och lyssnar varje dag, natt, morgon o kväll till en enorm skogsskördare som aldrig är avstängd, den kommer närmre och närmre. Hyggena breder ut sig här finns snart ingen skog kvar i Blekinges skogsbygd.

Finns det några övergripande bestämmelser för att skydda djur och natur? Snälla finns det något att göra? Kan ni påverka något?

Robert Åkerman Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Ja, kalhyggen är inte bara är tillåtna, de är också det helt dominerande sättet att bedriva skogsbruk sedan 1950-talet, som också stöds av lagen. Samtidigt har alldeles för lite skog skyddats i reservat och liknande. Detta har lett till den utarmning av biologisk mångfald i skogen som vi ser i hela Sverige, och som du själv ser på nära håll i Blekinge.

  Skogsvårdslagen innehåller en paragraf (30 §) om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. Det handlar om att man ska lämna kvar vissa träd och hänsynskrävande miljöer, återställa stigar som körs sönder med mera. Tyvärr är den helt otillräcklig. Lagen säger nämligen att markägaren inte behöver ta mer hänsyn än att "pågående markanvändning" (dvs skogsbruk) inte avsevärt försvåras.

  Dessutom har Skogsstyrelsens egna mätningar visat att många avverkningar inte ens klarar lagens lågt ställda krav.

  Om du är medlem i föreningen tycker jag du ska vända dig till din krets eller ditt länsförbund (om inte tycker jag du ska blir det!) Du kan också engagera dig i skogsnätverket eller anmäla dig som skogsväktare - se länkar nedan.

  Skogsnätverket

  Hitta närmaste krets

  Naturskyddsföreningen arbetar aktivt för att förändra skogspolitiken och för att införa en helt ny skogslagstiftning. Du kan "läsa mer om vårt arbete för skogen här": http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-m...

  Vill du anmäla dig till skogsväktarna, gör du det här

  Robert Åkerman
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.