Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur farligt är det med gummigranulat på konstgräsplaner?

Jag arbetar som konstnär med fokus på miljö och hållbarhet. Jag håller på att försöka hitta rätt material att arbeta med för att belysa problematiken med mikroplaster. Den stora delen av alla mikroplaster kommer, om jag läst rätt, från förslitning av däck samt från konstgräsplaner. Mjukgörarna, HA-oljorna, i däcken begränsas sedan några år och exempelvis Ragnsells hävdar att de numera har väldigt liten konsekvens på människa och natur (www.ragnsellstyrerecycling.com/hallbarhet/mikroplaster). Medan andra rapporter pratar om cancerrisk och reproduktionshämmande effekter på oss människor. Vem har rätt? Finns en enad forskarkår?

Gummigranulat skulle vara ett tacksamt material för mig att arbeta med men nu undrar jag - hur farligt är det? Vilka miljö- och hälsokonsekvenser har det?
Mattias Käll Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Lyssnade på detta seminarium om allvädersplaner från Almedalen anordnat av Aktuell hållbarhet.

  Jag ger mig på en sammanfattning:
  - 100 nya konstgräsplaner varje år
  - Ger möjlighet till mer idrottande och spontanidrott - bättre folkhälsa.
  - ECHA gav nyligen ut rapport som visar att det är hälsosäkert för spelare på konstgräsplan.
  - Jordbruksverket hävdar att konstgräsplaner är en stor källa till spridning av mikroplaster. De menar att mycket kunskap saknas och agerar och rekommenderar utifrån försiktighetsprincipen.
  - Forskare från Luleå tekniska universitet har under sin forskning sett att granulat och hyvlade däck har en stor teknisk nytta. Materialet har lång hållbarhet och är beständig. Man har undersökt lakvattnet från konstgräsplaner och ser inte några höga halter av farliga halter. De efterlyser en standard som gör arbetet enklare för beställaren (kommun och föreningar).
  - Ragnsells och forskarna menar att nästa steg är att se till att planerna sköts på rätt sätt.

  Utifrån detta så känns det som att hanteringen av gummidäcksgranulat till konstgräsplaner ändå är ganska välövervakad och trygg. Stämmer det med er uppfattning?
  Mattias Käll
 • Hej Mattias,

  Tack för din fråga!

  Det är inte farligare för hälsan att spela på en konstgräsplan än att befinna sig i trafiken. Dock har EU:s kemikaliemyndighet (ECHA) inte tittat på miljöskadan, det vill säga hur naturen påverkas. Och Luleåforskarna, som du nämner, ser inte ut att har publicerat några artiklar om gummigranulats miljöpåverkan i vetenskapliga peer-review tidskrifter.

  Problemet med gummigranulat på konstgräsplaner är att de kan hamna ute i naturen. Precis hur mikroplaster (till exempel gummigranulat) påverkar djurlivet är ännu inte helt klart. Forskare har hittills sett att maskar, fiskar och fåglar har plaster och mikroplaster i sina magar och att det bland annat leder till att de inte får i sig lika mycket mat som de annars skulle få. Ytterligare forskning behövs för att se om det även påverkar beteende, fortplantning eller något annat.

  Eftersom det fortfarande är oklart hur naturen påverkas, förespråkar Naturskyddsföreningen att man tillämpar försiktighetsprincipen och undviker att använda gummigranulat tills det finns mer kunskap om dess påverkan. För breddfotboll (till skillnad från seriefotboll) fungerar sand som ifyllnad utmärkt och borde därmed kunna finnas på cirka 1000 av de 1200 fotbollsplanerna runt om i Sverige.

  När det gäller ditt konstprojekt, skulle vi avråda från användning av materialet inomhus utan mycket bra ventilation. Det blir ännu viktigare om materialet ska upphettas. Dragskåp (sådana som kemister har) är att rekommendera. Vissa PAHer är reglerade i bildäck, men långt ifrån alla – och även de som inte är reglerade misstänks av forskare ge samma hälsoproblem som de reglerade.

  Vänliga hälsningar

   
  Åsa
 • Hej Åsa och tack för ett utförligt svar. Jag får ytterligare några tankar:

  Går ni eller typ Naturvårdsverket eller Kemikalieinspektionen ut med någon rekommendation till fotbollsklubbar om användandet av gummigranulat? I det panelsamtal som jag refererade till så framstår det ju som att det inte är någon stor fara med gummigranulatet, men varför använda det alls när så lite forskning finns kring miljöskadan? För mig framstår det som ett sätt för däckindustrin att bli av med uttjänta däck.

  På seminariet i Almedalen så säger forskarna i Luleå heller ingenting om att plasten kan komma att fungera som bärare av andra miljögifter. Alltså att gifter som redan är spridda i vatten som gärna vill klumpa ihop sig med plasten som. Marie Löf, forskare Östersjöcentrum Stockholms universitet berättar om det här i Johan Lindahls reportage i Vetenskapsradion http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/724529?programid=412 Att fisken sedan gärna äter gummigranulatet vilket en forskare i Lund berättar om i samma avsnitt säger ju i sig att det är en dålig idé. Där visar även forskningen av Karin Mattson på att försöksfiskar som fått i sig nanoplast får förändrat beteende; blir slöare och avvikande beteende. De får även försämrad reproduktionsförmåga.

  Gällande konstprojektet så fyller materialet sitt syfte, att det blir en symbol för någonting som vi vet väldigt lite om men använder i stor skala. Att ni rekommenderar att det inte bör användas i en ickeventilerad lokal säger någonting intressant. Nu ska jag beställa gummigranulat!

  Tack!
  Mattias Käll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.