Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur har metan omräknats till koldioxidekvivalenter

Jag undrar hur man räknar om metan till koldioxidekvivalenter. Hur hanterar man de olika ämnenas livslängder. Vilken livslängd på koldioxid utgår man ifrån? O.s.v.
Mattias Hörlén Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Mattias.

  De olika växthusgaserna påverkar klimatet olika mycket. För att kunna jämföra olika gaser med varandra räknas deras klimatpåverkan om till koldioxidekvivalenter, det vill säga, hur mycket koldioxid som skulle ge motsvarande klimatpåverkan. Eftersom olika växthusgaser har olika livslängd skiljer sig deras klimatpåverkan jämfört med koldioxid åt beroende på hur lång tid man räknar på. Oftast räknas utsläpp om till koldioxidekvivalenter på 100 års sikt.

  När växthusgaser räknas om till koldioxidekvivalenter så räknar man om dem genom att multiplicera dem med en så kallad en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP), på så sätt räknas alla gaser om så att deras uppvärmningspotential motsvarar samma uppvärmningspotential som koldioxid. Mer om det kan du läsa här:
  https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-fran-exporterande-foretag/Koldioxidekvivalenter/

  Hoppas svaret är till hjälp!
  Allt gott,
  Isabelle Digital kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.