Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur mycket koldioxid binder ett träd

Hej,

Jag undrar hur mycket koldioxid ett träd binder? Per år och uppskattningsvis per livstid. Försöker hitta uppgifter på hur mycket en reducering av koldioxidutsläpp motsvarar i antal planterade träd, men hittar att träd binder allt från 0,25 till 1 ton under en livstid. Vad tycker ni att det är rimligt att räkna med?

Vänliga hälsningar
/Johanna Nordlund

Johanna Nordlund Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • När träd växer binder de koldioxid via fotosyntesen och lagrar det i veden och rötterna. En kubikmeter vanlig svensk barrved sägs innehålla cirka 200 kilo rent kol, eller 734 kilo koldioxid. (Men trädslag med högre densitet innehåller naturligtvis mer kol).

  Men den stora mängd kol som binds i markens förna och ytvegetationen, bland annat i mossor, måste också räknas in, även om den är mycket svår att kvantifiera. Det är därför som gammal skog, där skogstillväxten avtagit fortsätter att binda kol.

  Kolbindningen i Sveriges skogar varierar dock totalt mellan åren. 2012 var den cirka 42 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 2005, med stormen Gudrun var inbindningen bara 35 miljoner ton.

  Delar av det bundna kolet överförs till kollagring i samhället, i trähus, möbler och böcker m.m. och kan lagras där under viss tid (eller befinna sig i cirkulation i ett returpapperssystem).

  Anders Friström redaktör
 • Så hur mycket skog (i yta och antal träd) kan man säga behövas för att binda 1 ton koldioxid? Om vi inte pratar gammal skog utan plantering av träd som ett sätt att klimatkompensera?

  Johanna Nordlund
 • Det beror ju helt på hur stora träden är och hur tätt de växer osv. Grovt räknat ger en tall som är 40 cm i diameter vid brösthöjd och 20 m hög cirka en skogskubikmeter. (källa: http://epi-resurs.slu.se/Berakna_trad/tradvol.asp) Då behöver du kanske en sådan stor tall för att binda ett ton (om vi tänker oss av grenar och kvistar också innehåller kol etc.) Men hur stor yta det krävs för ett ton är svårare, det beror ju helt på hur skogen ser ut. I Mellansverige kan man enligt Skogforsk räkna med mellan 300-400 skogskubikmeter per hektar i slutavverkningsmogen barrskog (70-100 år gammal). Förutsättningen för kolbesparingen är dock att man aldrig avverkar skogen.
  I plantstadiet binder skogen ytterst lite kol. Det tar mellan 15-30 år innan en kalavverkad skog ger ett positivt koldioxidnetto, beroende på de stora avgångarna av koldioxid efter avverkningen.

  Anders Friström redaktör
 • Ok, tack. Det är ju ganska många hemsidor (företag och organisationer) som på sina hemsidor informerar om att en viss reducering av koldioxid motsvarar ett visst antal träd. Men då låter det som att det egentligen inte är möjligt att räkna så? Det finns för många saker det kan bero på...? Hur gör företag för att kllimatkompensera när de gör det i form av att plantera träd, vet du det? Gör de en beräkning för aktuellt skogsprojekt?

  Johanna Nordlund
 • Det är i alla fall mycket svårt att beräkna kolbesparingen av att låta träd stå. Därför har frågan om REDD (ett "sparad skog mot klimatersättningar"-system) fastnat i FNs klimatförhandlingar. Hur länge får trädet stå, hur ser markkemin ut runt trädet, övrig vegetation, avskogning kontra återplantering osv.
  Att klimatkompensera är kanske inte världens bästa idé från början, och att göra det genom att plantera träd är en vacker tanke som i praktiken förenat med många svårigheter. Det finns inga garantier för att träden verkligen får stå kvar och samla kol och varför ska vi lägga beslag på stora markytor, ofta i fattiga länder, och låsa markanvändningen där till skogsreservat för att vi ska kunna fortsätta flyga och smuts ned luften etc.

  Anders Friström redaktör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.