Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur ställer ni er till goclimateneutral.org?

Hej! I mina ögon verkar Goclimateneutral.org vettigt om man enkelt vill minska sin klimatpåverkan (ytterligare, efter att man givetvis börjat leva klimatsmart). Skulle ni, som är mycket mer etablerade inom klimatkunskap osv, vilja ge en kommentar. Motivera gärna eventuell skepticism noggrant.
Henrik Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Henrik!

  För att minska halten av växthusgaser i atmosfären måste utsläppen minska samtidigt som upptagen i skog och mark behöver öka. Den rika delen av världen har en skyldighet att både minska sina egna utsläpp och att finansiera utsläppsminskningar och klimatanpassning i låginkomstländer.

  Klimatkompensation riskerar dock att ta fokus från ansträngningarna att minska utsläppen och kan bli ett sätt att köpa sig fri från nödvändiga teknik- och beteendeförändringar. På längre sikt behöver utsläppen inte bara minska till noll, vi måste också öka kolinbindningen för att minska atmosfärens koldioxidhalt.

  Klimatkompensation kan dock vara ett komplement för att ge stöd till en snabb omställning mot ett klimatsmart samhälle och bidra till att företag som gjort sin hemläxa dessutom investerar i förnybar energi och till fattigare länders klimatåtgärder. Kompensationen kan bidra till klimatnytta genom de projekt den som klimatkompenserar investerar i. Dessutom kan det skapas andra positiva sidoeffekter, som tillgång till ren energi för resurssvaga grupper eller restaurering av ekosystem.

  En minst lika viktig effekt av klimatkompensation är att den bidrar till en vilja att minska de egna utsläppen, eftersom utsläppen synliggörs som en tydlig kostnad.  I praktiken fungerar betalningen för kompensationen som en slags frivillig avgift på koldioxid, vilket gör att utsläpparen får betala för en del av den klimatskada som utsläppen orsakar. Det är mer lockande att minska dyra än billiga utsläpp.

  Det är viktigt att klimatkompensationen verkligen leder till de önskade långsiktiga klimateffekterna och inte leder till oönskade effekter inom andra miljöområden eller för sociala värden. Det är därför synnerligen viktigt att projekten är lokalt förankrade, transparenta och kontrolleras av en oberoende part.

  Allt gott,
  Isabelle Digital kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.