Impregnering soffa

Hej!

Jag har beställt en ny soffa och fick rådet att impregnera den när den levereras för att kunna hålla den fri från fläckar. Jag har småbarn. Sprayen heter ”Leather master textile clean & protect”. Det rekommenderades att jag sprayar soffan innan jag går till jobbet, när inte barnen är hemma. Sedan sas det inte vara någon risk för människor. Jag hittar ingen full innehållsförteckning, men det står att den innehåller: 2-propanol, alifatiska kolväten <5%, aromatiska kolväten <5%. Det står även att den är fri från PFOS/PFOA.

Min fråga är, dels vad sprayen kan ha för miljöpåverkan, och dels om soffan sedan kommer att avsöndra gifter mot huden som barnen får i sig? Vad händer om barnet slickar på soffan?
Vänligen,Cecilia
Cecilia Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Cecilia!

  Vad vi känner till finns det inte några miljömärkta produkter för impregnering av skinn.

  Det är inte möjligt att bedöma produktens miljöpåverkan utifrån ingredienslistan, men det är bra att välja produkter som är fria från PFOS/PFOA, som den här produkten är. Däremot kan det vara bra att veta att PFOS/PFOA inte täcker alla högfluorerade ämnen (sk PFAS). Fråga gärna tillverkaren om den är helt fri från PFAS.

  Vi kan inte heller uttala oss om hälsoeffekterna av att ett barn slickar på soffan, tyvärr.

  Vänliga hälsningar
  Åsa
 • Hej!

  Tack för svar. Jag har ställt frågan om PFAS till tillverkaren och fick följande svar:

  ”PFAS är ett samlingsnamn för alla typer av flourkarboner.
  Vår produkt Textile Protection är flourbaserad men den bygger på 4C teknologi (kedjor om 4 kolatomer) vilket gör den biologiskt nedbrytbar.
  Så nej, den är inte fri från PFAS men med det sagt och som svar på dina följdfrågor så är det fortfarande inget som tränger in i huden.
  Barn får heller inte i sig några ämnen om dom slickar eller tuggar på behandlat tyg då produkten ej är flyktig.
  Flourkarboner är idag det ämne som ger absolut bäst skydd mot både vatten och oljor/svett/fett.
  Som alternativ till Textile Protection har vi Universal Protection.
  Denna produkt är helt fri från PFAS och bygger istället på Silicon.
  Silicon stöter bort vatten väldigt effektivt men är inte lika effektiv mot fett.
  Även denna produkt är biologiskt nedbrytbar.”

  Jag är inte insatt i vad 4c teknologi är, kan ni med den informationen säga något om vad det har för eventuell inverkan på miljö och människa?

  De nämner en annan produkt som bygger på silikon istället för PFAS, skulle det kunna vara ett bättre alternativ?

  Vänligen,
  Cecilia
  Cecilia
 • Hej!

  4C-teknologi betyder att PFAS-föreningarna innehåller fyra kolatomer. Längre kolkedjor i PFAS-molekyler gör att de uppehåller sig längre i våra kroppar, samt ökar risken för att de bioackumulerar (dvs koncentrationen ökar ju längre upp i näringskedjan man kommer). En studie från 2012 visar att halten av långa PFAS minskar, medan halten av korta PFAS ökar i blodet hos Svenska kvinnor. (Glenn, et al, 2012.) Den visar tydligt att korta PFAS utgör ett problem idag och att även dessa bör undvikas i konsumentprodukter. Läs mer här: https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/05/978-87-93352-15-5.pdf

  Silikoner är en annan grupp ämnen med kisel som byggsten istället för kol. Korta silikoner misstänks vara skadliga för hälsan och långa är mycket svårnedbrytbara i miljön. Men silikoner är inte lika undersökta som PFAS än. Silikoner är kanske bättre än PFAS, men inte ofarliga för hälsa och miljö. Läs mer om silikoner här: https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2014/01/978-87-93026-85-8.pdf

  Det bästa är att ha en soffa med avtagbart och tvättbart tyg!

  Vänliga hälsningar
  Åsa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.