Klimat vs natur gällande skogen

Jag uppfattar skogsbruket som en oerhört viktig industri i klimatomställningen genom ökande användning av trä i t.ex. byggnation och bränsleframställning. Ni vill samtidigt värna om skogen och är emot kalhyggen. Tror ni att det skulle gå att kraftigt öka uttaget av virke i svenska skogar samtidigt som man slutar med kalhyggen och tar mer hänsyn än idag till biologiska mångfalden, och har ni i så fall underbyggda argument för det? Den skog som inte avverkas i Sverige kommer ju annars avverkas i andra länder med troligen sämre naturhänsyn om det inte är ekonomiskt lönsamt i Sverige. Jag frågar av oro för klimatet, inte av oro för svenska skogsbrukets tillväxt i sig.
Daniel Andersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.