Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Klimatpåverkan av kött

Om en människa äter mer grönsaker kommer den också att producera mer metangas. Har man räknat med det när man säger att boskap producerar mycket metangas?
Ove Nilsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Ove!

  Att just köttproduktionen påverkar klimatet mer än grönsaker beror på flera saker:

  En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten och den största delen av utsläppen kommer från köttkonsumtionen. Kor och får släpper ut stora mängder metan, precis som du är inne på. Även djurens avföring, gödsel, och produktionen av foder står för stora utsläpp.

  Läs Jordbruksverkets information om kött och miljö

  Dessutom är majoriteten av världens djuruppfödning väldigt ineffektiv. Djuren matas med kalorier som skulle kunna ge mat till många fler människor om kalorierna inte tog en omväg genom djuren. Största delen av vår jordbruksmark används till djurfoder. Därför tar en helt växtbaserad kost bara upp en femtedel så mycket mark jämfört med en svensk genomsnittskost.

  Läs Naturvårdsverkets rapport om hållbara konsumtionsmönster

  Men det finns fler miljöaspekter än klimatet att tänka på när vi konsumerar. Därför är det viktigt att vi, om och när vi äter kött, väljer det med omsorg. Det kött som gör störst nytta för miljön är det ekologiska och svenska naturbetesköttet, som bidrar till en rik biologisk mångfald. Fler surrande bin, fåglar och blommor helt enkelt!

  Här kan du läsa mer om köttets klimatpåverkan: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/faqvego

  Allt gott, 

  Isabelle Digital kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.