Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Konstgödsel i kött- och mjölk-produktion

Hej!
I debatten om minskad kött- och mjölk-konsumtion dyker ofta argument om gödsel upp. I grova drag: "Vad ska vi gödsla med utan djurspillning? Vi blir mer beroende av konstgödsel om vi äter mindre kött/ost!"
Det kan ju inte stämma, eftersom det mesta spannmålet odlas med konstgödsel och det mesta av spannmålet blir till djurfoder (både importerat och närodlat) (som tex er rapport visar:http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/defau... )
Det samma gäller soja-foder.
Jag efterlyser mer "svart-på vitt"- siffror om hur konstgödlset används. Hur stor andel av konstgödslet går till animalieproduktion? Hur mycket mindre beroende av konstgödsel skulle vi bli, om vi alla slutade konsumera animaler?

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga! Under sommarmånaderna har vi inte full bemanning på kansliet och det kan dröja ett litet tag innan du får svar. Vi återkommer med svar så fort vi har möjlighet. Tack för ditt tålamod!

  MVH

  Jakob Kommunikatör
 • Hej,

  Tack för din fråga. Det finns mycket att läsa om näringstillförsel i vår senaste faktasammanställning om spannmål, Rent mjöl i påsen:
  http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/defau...

  Här kan du läsa hur spannmålen används, sid 5 och om användningen av konstgödsel sid 15 ff. Det stämmer att den mesta spannmålen används som djurfoder. Vi skulle säkerligen klara att försörja växterna med näring utan stora mängder djurgödsel, även om den är viktig för att få en bra växtodling och en frisk jord. Det finns ju till exempel baljväxter som fångar luftens kväve och för ner det i marken. Men helt utan djur skulle matproduktionen bli svår och våra öppna landskap växa igen. Därför förordar vi mindre men bättre kött (ex ekologiskt beteskött) i vår kommunikation kring köttätandet.

  Moa (föräldraledig) Kommunikatör
 • Hej, tack för svar! Rapporten "rent mjöl i påsen" är väldigt informativ.
  Går det att dra slutsatsen att kött- och mjölk-produktionen, som den ser ut idag, är pådrivande när det gäller konstgödselanvändning? Jag ser att det mesta av spannmålet går till djurfoder och det mesta av spannmålet odlas med konstgödsel. Kan man då dra slutsatsen att det mesta av konstgödlset går till just djurfoder?

  K
 • Det är korrekt att mesta delen av spannmålen och därmed konstgödseln i den rika delen av världen går till djurfoder. Men ska vi ersätta alla animalier med andra proteiner så måste växtodlingen bli en helt annan än den vi har idag. Vi kan odla baljväxter och grönsaker, men spannmål och vall behövs i växtföljden för att klara skadegörare och sjukdomar. Så det är inte så lätt att dra enkla slutsatser.

  Moa (föräldraledig) Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.