Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man leta varg med bil?

Undrar över hur ni ser på att man använder sig av bilar och åker runt och letar vargspår i spårsnön vid jakt på varg?
Hittade denna artikeln på Aftonbladet där det beskrivs att man gör just så.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/w2yA1/man-s...
Enligt jaktlagens §31 så får man inte använda fordon för att söka efter vilt. Men det är juridik och som oftast så behöver man vara jurist för att kunna säga rätt eller fel

Kommentarer

 • Hej Björn,

  Jakten måste följa god jaktsed samt följa de förhållningsregler som länsstyrelserna skrivit om i sina licensjaktsbeslut.

  I samtliga länsstyrelsers beslut från september 2016 står det:
  "Villkoren i beslutet är ställda utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för Länsstyrelsernas beslut om licensjakt efter varg (NFS 2014:24) samt Naturvårdsverkets beslut (NV-06561-14) om delegering av beslut om licensjakt efter varg till länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet."

  Söka efter spår
  "Länsstyrelserna beslutar med stöd av 21 paragrafen jaktförordningen att sökning efter vargspår får ske med hjälp av motordrivet fordon, men endast på allmän eller enskild väg.

  Den som söker efter spår från motorfordon får inte skjuta, förfölja eller genskjuta varg från fordonet. Sökning efter vargspår får utföras utan att jaktledaren registrerar sig i jaktregistret och hos Länsstyrelsen.

  Spårning får utföras från och med beslutad jaktstart till och med jaktens slut i syfte att fastställa djurens ungefärliga vistelseplats."

  I Länsstyrelsen Dalarnas finns även en motivering för undantaget:
  "Då vargars revir ur ett jaktligt perspektiv är mycket stora anser Länsstyrelsen att det är nödvändigt att medge undantag från jaktlagens förbund mot att använda motorfordon i samband med jakt för att möjliggöra att på befintligt vägnät söka efter vargspår."
  Se sidan 4-5 i beslutet: http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och...

  Vi har förslag på en hållbar vargförvaltning om du vill läsa mer: http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/...

  Anna
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.