Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ljusföroreningar och energifrågor?

1. Hej hur jobbar ni mot ljusföroreningar? Jag har fått reklam om naturskyddsföreningen men ännu inte hittat varför jag ska stödja er.

2. Varför tas inte de negativa miljöaspekterna upp om vindkraft? Jag tycker det är tråkigt att fina naturområden förstörs med vindkraftverk och de låter som motorvägar ute på glesbefolkade natursköna områden, de ser inte vackra ut heller.

3. Varför jobbar ni inte med att fasa ut miljöfarliga lågenergilampor som innehåller kvicksilver istället för att fasa ut de mer miljövänliga glödlamporna?

4. Vad gör ni för oss som bor på landet och inte kan ta del av kollektivtrafik samt hur underlättar ni för oss som måste ha bil för att överleva vardagen? Måste vi köpa en dyr elbil med farliga batterier eller gör ni någonting för att få fram bra biobränslen för alla bilar som redan finns?

Jag måste få svar på dessa frågor innan jag kan tänka mig att betala och gå med i eran förening.

Kommentarer

 • Hej Affe!
  Jag ber om ursäkt för ett lite långsamt svar från oss, men nu har jag fått möjlighet att sammanställa svar på dina frågor:

  1. Just den frågan är inget som Naturskyddsföreningen arbetar aktivt med.

  2. Naturskyddsföreningen har länge arbetat med att få vindkraftverken placerade på rätt platser i landskapet, undvika placering som påverkar naturskyddade områden och värdefulla naturområden, ligger längs viktiga flyttfågelstråk eller vid rastplatser för fåglar, inte öppnar orörda höglägesskogar för exploatering genom nya vägar och liknande. Om de är vackra eller inte ligger i betraktarens ögon och är inget som föreningen arbetar med. Vad gäller buller så rekommenderar föreningen en skyddszon på 1000 meter från bebyggelse för etablering av vindkraftverk, på det avståndet går det inte att urskilja vindkraftverkets ljud i det allmänna vindbruset när det blåser.

  3. Glödlampor är inte miljövänliga, de är ineffektiva ljuskällor som förbjudits av EU. Ett viktigt motiv för EU-förbudet var att minska elförbrukningen i Europa. I Europa är elförsörjningen till stora delar kolbaserad, därför får utbytet av glödlampor mot moderna LED-lampor en stor betydelse för växthusgasutsläppen, men utbytet spelar roll även för kvicksilverutsläppen, eftersom kolkraftverken också släpper ut mängder med kvicksilver. I dag säljs väldigt lite lågenergilampor. De har nästan helt ersatts av LED-lampor, som inte innehåller kvicksilver och är ännu energieffektivare än lågenergilampor (cirka 85 % bättre än glödlampor mot lågenergilampornas 75 %) På senare år har också kvicksilverhalterna i lågenergilampor sänkts rejält. Men fortfarande bör både lågenergilampor och lysrör samlas in på miljöstationen när de tjänat ut.

  4.Nej, man behöver inte köpa elbil. I huvudsak förnybara drivmedel som HVO100, E85 eller fordonsgas är befriade från energi- och koldioxidskatt i den förnybara delen. De går utmärkt att köra på. Naturskyddsföreningen är positiv till fortsatt utveckling av biobränsleproduktion i Sverige, men biobränslen kommer alltid att vara en begränsad resurs, som inte räcker till allt vi vill använda dem till. Därför behövs också en betydande effektivisering av transporterna. Där kommer elektrifiering in som en viktig strategi, eftersom eldrift är så mycket energieffektivare än förbränningsmotorer. Det är en myt att batterier till elbilar skulle vara särskilt farliga. Naturligtvis kan det hända saker även med dem, liksom med bensin- eller gastankar. Men säkerheten är normalt sett hög i alla fordonstillämpningar. Ny batteriteknik utvecklas också hela tiden, vilket ger större energitäthet, längre livslängd och mindre risk för överhettning och liknande.

  Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med i Naturskyddsföreningen, och man behöver inte ställa sig bakom allt vad föreningen anser eller driver för att vara med i föreningen.
  Isabelle Digital kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.