Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Lokalisering av statlig gång- och cykelväg

Hej!
Som jag förstår det finns det inskrivet i lagen att statliga gång- och cykelvägar bara får byggas där det finns statlig väg. Detta begränsar var man kan bygga gång-och cykelväg och känns inte förenligt med miljömålen. Är detta något ni uppmärksammat eller har planer på att uppmärksamma?
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.