Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Om krabbfiske

I fiskaffärer säljs krabbklor och enligt en uppgiftslämnare är det klor från icke ”fullmatade” krabbor som man vid fiske bryter av klorna o slänger sedan den tomma krabban överbord. Måste väl ändå hoppas man vara en skröna?

Leif Thern Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Leif,

  Tack för din fråga. Vi har tagit den vidare till Havs- och vattenmyndigheten och fått svaret att det enbart är lagligt att ta iland små mängder klor utan krabbor. Däremot kan grossister och handlare själva separera klor från krabbor och sälja klorna separat. Havs- och vattenmyndigheten har inga indikationer på att det du nämner skulle förekomma, det vill säga att levande krabbor slangs överbord utan klor. De säger sig dock vara intresserade av konkret information om att sådant beteende förekommer.

  Jordbruksverket skriver i ett svar på ett brev från Djurens rätt att krabbor lyder under djurskyddslagen och ska inte utsattas for onödigt lidande. De uppmuntrar också anmälan till Länsstyrelsen om man misstänker att krabbor plågas.

  Mao kan vi varken styrka eller avfärda din oro, misstankar verkar finnas på många håll. Förmodligen kan man gå på djupet i frågan om man följer krabbklorna från försäljningsstället och tillbaka till grossister för att jämföra med landningsimformation från fiskare. ‎Tveksamt om detta är görligt som privatperson men det är sannolikt något som en kontrollmyndighet med intresse i frågan skulle kunna göra. Låt oss hoppas att ett sådant initiativ väcks med våra frågor.

  Moa (föräldraledig) Kommunikatör
 • Det var faktiskt en yrkesfiskare som berättade detta för mig och det svar som lämnas i skriften "Hav & Vatten" senaste nr 4 sid 31 tycker jag tyvärr bekräftar detta.
  Hans version var att man med särskild utrustning "lyste genom" krabborna och då såg om det var en "fylld" krabba värd ta iland, eller endast klorna.
  Där det senare innebär att krabban kastas överbord och lämnas att svälta till döds.

  Leif Thern
 • Hej igen Leif, faktum är att jag också just läste det i deras tidning och hade tänkt maila dem om det idag. 1,6 ton krabbklor - det måste vara en faslig massa krabbor! Det vore intressant att jämföra den siffran med hur mycket krabbor som landas och titta på vilka redskap som har används.
  Skicka mig ett mail (ellen.bruno@naturskyddsföreningen.se) så håller jag dig i mailloppen. Det här vill jag fördjupa mig i. Talar emot det svar jag fick från HaV där de hävdade att beteendet inte finns dokumenterat på myndigheten.

  Med vänlig hälsning Ellen

  Ellen Bruno Sakkunnig marina ekosystem och fiske
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.