Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

PFAS i kläder

Hej!
Jag gick och kollade i undersökningen som ni länkade till på instagram om PFAS i barnytterkläder. Skickade ett mail till polarn och pyret och frågade varför de använder dessa ämnen när de uttalat att de inte gör det och fick det här svaret:

"Vi förstår din oro. Det är olyckligt att Framtiden i Våre Hender utrycker sig som de gör.

Framtiden har utfört två olika typer av tester på vår produkt. Ett test där man letar efter specifika så kallade fluorkarboner. Dessa är farliga ämnen som vi fasat ut från all vår produktion sedan 2015. Varken Örebro Universitet (som Framtiden i Våre Hender använt sig av för detta test) eller våra Ackrediterade oberoende laboratorier har funnit några spår av dessa ämnen i vår produkt.

Det andra testet Framtiden i Våre Hender låtit göra, mäter den totala mängden fluorinnehåll i produkten. Med det menas såväl grundämnet Fluor och alla olika typer av fluorföreningar som finns. Här drar Framtiden i Våre Hender den grova slutsatsen att allt fluor man funnit, är fluorkarboner. Detta är inte sant.

Vi välkomnar att Framtiden i Våre Hender göra denna typer av granskningar, men tycker att det är viktigt att resultatet redovisas på ett korrekt och nyanserat sätt, vilket vi inte tycker att Framtiden i Våre Hender har gjort. Vi är mycket måna om att inga farliga kemikalier ska finnas i våra produkter och vi kommer därför att utföra kompletterande tester av fluorkarboner på vårt sortiment för att ytterligare säkerställa att våra strikta krav efterlevs.
Du kan läsa mer om detta på vår hemsida, där du också hittar vår testrapport som visar att produkten inte innehåller några mätbara värden av fluorkarbon: https://www.polarnopyret.se/inga-pfas-i-vara-klader

Vänliga hälsningar,
Kundservice"

På sin hemsida skriver de också mer om testerna.
Så vad ska man tro på? Att man har hittar fluor men inte fluorkarboner betyder alltså att dessa inte används? Och bara för att fluor förekommer naturlig är det väl inte berättigat att använda det i produktion?

Kommentarer

 • Hej Frida,

  Vad gäller Polarn o Pyret så kan vi se att Framtiden i Våre Hender inte har hittat några mätbara halter av kända PFAS-ämnen i deras produkt. Däremot har de fått ett högt värde av extraherbart organiskt fluor (EOF). När man mäter extraherbart organiskt fluor så mäter man alla organiska fluorföreningar. Exakt vilka dessa är går tyvärr inte att säga utan att göra fler analyser, vilket Polarn o Pyret verkar vilja gå vidare med. Det hoppas vi att de gör.

  Eftersom det hela tiden kommer ut nya PFAS-ämnen på marknaden så räcker det inte med att enbart utföra ämnesspecifika analyser för att ta reda på om en produkt verkligen är fri från fluorkarboner, då många nya PFAS-ämnen inte går att detektera med de ämnesspecifika analyser som finns tillgängliga. Det krävs därför en ”screening”-metod som EOF, som kan detektera fler än bara de kända PFAS-ämnena. EOF detekterar också andra organiska fluorföreningar och måste därför användas som ett första steg. Vi hoppas därför att alla företag som har fått höga EOF-halter i Framtiden i Våre Henders test går vidare och utreder vilka organiska fluorföreningar det är som detekterats i deras produkter.

  Gruppen PFAS utgörs av flera tusen ämnen, där nya varianter kommer ut hela tiden. I en rapport från 2015 hittade Kemikalieinspektionen fler än 3 000 olika PFAS-ämnen på marknaden. Majoriteten av dessa är helt otestade. Anledningen till att man refererar till dessa ämnen som grupp är för att deras grundkemi gör dem extremt svårnedbrytbara, vilket gör dem till ett miljöproblem. De få PFAS-ämnen som har undersökts visar dessutom att flera av dem kan ha toxiska egenskaper. Allt detta gör att försiktighetsprincipen bör tillämpas på hela den här ämnesgruppen till dess att man kan visa vilka PFAS-ämnen i gruppen som inte är ett hälso- eller miljöproblem.

  Vänliga hälsningar

  Åsa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.