Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Plantera skog som koldioxidsänka?

Jag undrar lite var ni står angående plantering av skog som koldioxidsänka. Var i världen är bästa platsen, varför? Är det ett effektivt sätt att kompensera för en verksamhets utsläpp eller anser ni att det finns bättre sätt?

Robert Åkerman Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Vi är generellt skeptiska till "kompensering" av utsläpp. Det viktiga är att åtgärda utsläppen, framför allt de som kommer från fossila bränslen! Det finns ingen "bästa plats" rent geografiskt. Men OM trädplantering används i detta syfte, t ex inom ramen för REDD+ så måste hänsyn tas till

  • mänskliga rättigheter
  • lokal och urfolks möjligheter till försörjning
  • biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • med mera

  Bättre är att ställa om användning av fossila bränslen samt minimera energianvändning. Att "kompensera" för utsläpp från ett i grunden felaktigt energi/transportsystem kan motverka nödvändig omställning.

  Robert Åkerman
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.