Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Plast runt diskmaskintabletter

Hej!
Denna fråga har delvis besvarats förut av Carina 4 okt 2016.
Enligt svaret består plasten av "polyvinylalkohol (PVA). PVA anses vara en av få bionedbrytbara syntetiska polymerer (även om den faktiska nedbrytningen troligen är lägre)." Undrar vad PVA bryts ned till?, det blir alltså inte mikroplast/nanoplast? Tas PVA hand om i reningsverken, eller hamnar det i fisken? Letade på nätet och såg en blänkare att PVA kan vara allergiframkallande, stämmer det?
Hälsningar StefanJ.
Stefan Janmar Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Stefan!

  PVA, polyvinylalkohol, är en vattenlöslig polymer och klassas
  därför inte som mikroplast. Eftersom PVA inte är eller bildar partiklar så
  uppvisar de troligen en helt annan hälso- och miljöprofil än mikroplaster. Det
  man har sett är att fiskar inte påverkas, inte ens vid höga koncentrationer.
  Människor påverkas inte heller, så PVA är godkänt i/runt läkemedel.

  Med tiden
  bryts PVA ner till mindre enheter och till slut, med hjälp av mikroorganismer,
  till biomassa, koldioxid och vatten. Hur lång tid det tar beror på många
  faktorer och det går inte att säga något generellt tidsspann. Fabriker som
  använder större mängder PVA kan behöva tillsätta mikroorganismer för att skynda
  på nedbrytningen i deras avloppsvattenanläggningar. Hur det är med kommunala
  reningsverk är okänt.

  Vänliga hälsningar

  Åsa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.