Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

projekt Leån

Hej Jag läste att ni stödjer projekt Leån i Ljusdal.Fiske området har så kallat Catch and release där(fånga och släpp tillbaka fisken).Om fisken är hotad där eller vad orsaken nu  är så mår fisken väl bäst av att inte fångas alls, även om Inga hullingar används,det är ju trots allt stressen och mjölksyra som gör den  största skadan  speciellt hos laxfiskar.Personligen fiskar jag i andra vatten med måtta och tar reda på  ett par fiskar då o då och släpper naturligtvis undermåliga fiskar.När jag är nöjd så håller jag upp ett tag.Ä r en fiskart sällsynt undviker jag att fånga den.
Men att fisken har förvandlats till en leksak motsätter jag mig, med trofé fiskar som  släpps efter en kamp då  en del fisk skadas och dom  som överlever förväntas bli än större  till nästa gång.Tänk om vi i allmänheten skulle börja med Catch o release på fåglar för att det är en hobby.Jag blev besviken när Naturskyddsföreningen syns som sponsor i sådant oetiskt fiske i Leån.Ha fiskeförbud så länge istället.Fiske är naturligtvis en spännande syssla(och även för vissa ett arbete) men ska först o främst vara för husbehov.Hoppas ni tycker det också och ställ krav på fiske föreningen där.
Erik Evert Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Erik och tack för ditt mail. Jag tror att din åsikt överensstämmer väldigt mycket med föreningens. Så här står det i vår policy om fritidsfiske:
  Naturskyddsföreningen anser:
  • att sport- och fritidsfiske så långt möjligt ska syfta till att tillvarata fångsten för
  förtäring,
  • att återutsättning av fisk bör ske när det handlar om icke könsmogna eller fredade
  fiskar, och fiskar i vatten där man av förvaltningsskäl inte kan tillåta att man tar
  upp mer än en viss mängd fisk. Det är också viktigt att återsätta de största
  individerna eftersom de har stort reproduktivt och beståndsstabiliserande värde,
  • att för centralt förvaltade fiskar och skaldjursbestånd ska fångsterna i sport- och
  fritidsfiske uppskattas och rapporteras,
  • att återutsättning av fångad fisk och skaldjur alltid ska ske med minsta möjliga
  skada på djuret, samt
  • att avsiktlig utsättning av fisk och skaldjur i svenska vatten endast ska ske i
  bevarandesyfte av lokala populationer och under strikt kontroll med avseende på
  djurhälsa och genetik.

  Vad gäller de projekt som vi stöder med Bra Miljövalpengar så handlar de om att öka den biologiska mångfalden i rinnande vatten och minska skadeverkningarna av vattenkraft. I fallet Leån så har fonden gått in för att stärka det svaga lokala öringbeståndet men också andra arter som gynnas av återställningarna. Under projektfasen brukar vi också kräva att sportfisket drar sitt strå till stacken för att få lokala fiskbestånd på benen igen. Men om det sedan visar sig att det går att bedriva ett hållbart fiske på det utan att skada beståndet så är det upp till de lokala förvaltarna att fatta beslut om det och inget vi kan bestämma över.
  Ellen Bruno Sakkunnig marina ekosystem och fiske
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.