Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Raka frågor om koldioxid

Hej,
Jag bläddrade runt på er hemsida och fann nedanstående fråga.
Jag såg inte att ni hade svarat på den och jag undrar samma sak.

Sedan undrar jag varför ni anger alla koldioxidutsläpp i ton och inte istället hur många ppm de ökar koldioxidhalten ?
Antal ton säger inte så mycket eftersom ni inte anger hur många ton koldioxid det totalt finns.
Så hur många ppm ökar koldioxidhalten om jag t.ex flyger till Thailand ?


"Raka frågor om koldioxid
I den infekterade klimatdebatten hörs många märkliga påståenden om koldioxid.
Den betecknas av somliga som en giftig förorening.

Jag ber er svara på några enkla frågor!

1. Anser ni att koldioxiden i atmosfären är en förorening?
2. Anser ni att koldioxid är ett gift?

Vidare ber jag er bedöma koldioxidens betydelse för jordens växter. Bortse från djuren.

Vilken av nedanstående halter ger den frodigaste grönskan?

a. 140 ppm
b. 280 ppm
c. 560 ppm
Torsten Persson23 Apr 2017 Rapportera olämpligt innehåll
"

Bengt Carlsson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.