Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Starbäcksmedaljen

Hej! Jag undrar om ni har någon lista på vilka som har blivit tilldelade Starbäcksmedaljen. Den instiftades till Karl Starbäcks 60-årsdag av Samfundet för Hembygdsvård och Svenska naturskyddsföreningen tillsammans och delades sen ut som "belöningsmedalj" av de båda föreningarna. Hur ofta det har skett vet jag inte.

Jag vet att första gången det skedde var 1924 då Willy Wöhler fick den, och på Wikipedia-sidan för Mats Segnestam står att han fick den 1988. I övrigt vet jag inte alls.
Per Starbäck Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Per!

  Det visar sig att det tar lite tid att gräva i detta. Jag är nu inne i att gräva fram kontaktuppgifter till personer som sen länge gått i pension från kansliet. Med andra ord: Ha tålamod så hoppas vi att jag får utförliga svar.
  Yvette Medlemskommunikatör
 • Hej igen Per!

  Inte mycket framgång här på rikskansliet tyvärr och jag har fortfarande ingen lista över mottagare eller motiveringar. Jag har fått ett sista tips på en person som har varit här för länge sedan. Men jag har i alla fall fått hjälp från mina kollegor med att luska fram en bild och till och med hittat en sista medalj här på kansliet.

  Hoppas att kunna återkomma med mer information.

   

  Yvette Medlemskommunikatör
 • Hej igen Per!

  Nu kommer jag tyvärr inte längre med detta. Angående vilka som fått detta: Namnen fanns angivna i årsmötesprotokollen men dessa ligger hos Riksarkivet. Tyvärr måste du själv söka på varje år och leta igenom årsmötesprotokollen för att få mer information om detta. Sist någon arbetade med detta var på 90-talet och det finns av naturliga skäl inte digitalt arkiverat.

  Nu för tiden delar vi ut Silverfalken istället.

  Hoppas att detta i alla fall har gett dig lite mer matnyttigt att arbeta med.
  Yvette Medlemskommunikatör
 • Tack för letande! Under tiden har jag letat på annat håll, inte i protokollen, utan framförallt i tidningsläggen. Här är en sammanställning av vad jag hittat. (Detta gäller alltså bara Svenska naturskyddsföreningens medalj. Jag har under letandet även funnit mer information om vad Samfundet för Hembygdsvård delat ut, men det tar jag i något annat sammanhang.)

  1924


  Medaljen instiftades alltså till Karl Starbäcks 60-årsdag 1923, och delades första gången ut 1924 till direktör Willy Wöhler, Klintehamn, för den insats han gjort för bevarandet av djurvärlden på Stora Karlsö.

  I föreningens årsskrift kallas Wöhler »Karlsö-klubbens stiftare och drivande kraft, Stora Karlsös och Karlsöfåglarnas skyddsande sedan ett halvsekel tillbaka«.

  (Detta tycks ha var den enda medalj som delades ut medan Karl Starbäck levde.)

  1937

  Sen har jag inte hittat något förrän ett drygt decennium senare, då Starbäcksmedaljen i guld ges till f. d. överläkaren G. A. Alvin, Saltkällan, Munkedal, för hans insatser i naturskyddsarbetet.

  Detta är de enda tidningsnotiserna jag sett där det står att Naturskyddsföreningen delade ut en Starbäcksmedalj i guld (förutom att Karl själv fick den i guld när den instiftades). Senare verkar det ha bestämts att den bara ska delas ut i silver, att döma av de återkommande formuleringarna om att Starbäcksmedaljen i silver är föreningens förnämsta utmärkelse.

  1939

  Veterinär Georg Lundevall, Köping, har tilldelats Starbäcksmedaljen i silver.

  1941

  Naturskyddsföreningens tidigare ordförande Rutger Sernander fyllde 75 år, och blev högt hyllad från många håll. Under festmiddagen på Gillet i Uppsala på kvällen så fick han bland annat Starbäcksmedaljen, om vilken DN i sin rapport lite märkligt nog säger att det är »en sällsynt utmärkelse, som blott en gång tidigare utdelats«.

  (Det står inget om guld/silver i notisen. Kanske var denna i guld, och det var det som påpekats att det endast skett en gång tidigare, men artikelförfattaren missuppfattade detta.)

  1952


  Professor Carl Skottsberg.

  1957

  »Naturskyddsföreningens finaste utmärkelse – Starbäcksmedaljen – tilldelades vid årsmötet i Stockholm på lördagen f. d. distriktslantmätare Gunnar Linde, Lidköping, för hans oförtröttade arbete att bevaka värden inom flora och fauna i Skaraborgs län, bl. a. den namnkunniga alvarsheden vid Kinnekulle och Ekens skärgård i Vänern, som omfattar ett 80-tal holmar med omistliga häckningsplatser.«

  1959


  Vid föreningens 50-årsjubileum slog man på stort och delade vid banketten ut flera utmärkelser: »Den finaste utmärkelsen – Starbäcksmedaljen i silver – tilldelades professor Lars-Gunnar Romell, Djursholm, länsjägmästare Folke Thörn, Stockholm, och professor Henning Weimarck, Lund.« (En stor mängd silver- och bronsplaketter delades också ut.)

  1961


  Vid årsmötesfesten fick professor Einar Du Rietz motta medaljen. SvD skrev att det är en »utmärkelse som sällan ges«.

  1970


  Detta år stod Vindelälvsfrågan i fokus, och bland annat Adolfsströms byalag fick en silverplakett för sitt agerande i den frågan. »Föreningens förnämsta medalj, Starbäcksmedaljen i silver tilldelades häradshövding Erik Thomasson, Lycksele. Hr Thomasson har också han engagerat sig hårt i Vindelälvsfrågan och även kämpat mot andra utbyggnadsprojekt i Västerbotten.«

  1974


  Landshövding Rolf Edberg, Karlstad, och civilingenjör Sven Sundius, Stockholm.

  1978


  Monicka Nilsson, Teckomatorp och fil. mag. Tord Ingmar, Uppsala. Nilsson var en av de mest framträdande i kampen mot giftföretaget BT Kemi, och rubriken i DN blev »Medalj mot gift«.

  1984


  Vid riksstämman i Västerås fick »konstnären och författaren Gunnar Brusewitz en av föreningen sällan utdelad utmärkelse, Starbäcksmedaljen. Han får den för sina opinionsbildande insatser för svensk natur och naturvård, i egna böcker, artiklar, TV- och radioprogram, och för all hjälp till Naturskyddsföreningen under alla år.«

  1988

  Mats Segnestam berättar själv på http://matssegnestam.se/utmarkelser/ om hur han efter »nära tjugo år i Svenska Naturskyddsföreningens tjänst, under femton av dem som chef för föreningens kansli« avtackades med föreningens finaste utmärkelse.

  Någon senare utdelning än så har jag inte sett, men det kan ha skett då tidningarna har struntat i pressreleaserna om det. Det kan mycket väl vara så, för jag har faktiskt inte sett någon notis om utdelningen 1988 heller i mediearkiven medan det skedde.

  Även om jag (och tidningarna) har missat någon utdelning så står det ändå klart att det stämmer som flera gånger påpekas i notiserna att detta är en utmärkelse som inte delas ut så ofta. Det har förstås bidragit till dess prestige som »föreningens finaste utmärkelse«. Därför har jag svårt att se att ett årligt pris skulle smälla lika högt, och det är inte bara som namne till Karl som jag tycker det är tråkigt om just prisets exklusivitet också gjort att föreningen själv har glömt bort att det har detta extra fina pris att ta till vid särskilda tillfällen!  Per Starbäck
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.