Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Statlig Bondelön och omvärdering av svenskt jordbruk

Svenska bönder har svårt att gå runt. Vi importerar större delen av vår mat. Bönders egna ansvarstagande påverkar vår gemensamma svenska natur. Vid krig eller katastrof är lokal matförsörjning viktig.

Så. Kan man utreda möjligheten till statlig bondelön? Om bönder kan teckna avtal med staten att följa de rådande riktlinjerna för miljö, naturvård och krisberedskap så kan staten ge en baslön för bonden. Helt enkelt flytta lite pengar från uppköp och insatser till lokala bönder. De kan både läras att vårda skog, frångå monokultur, ha skogsbete och hålla tåligare djurraser. Om deras utgifter och kvarstannande på gården säkrades av en låg baslön skulle många gladeligen kämpa för vår natur och krisberedskap, vidare inkomst får de genom försäljningen mm som vanligt. Kostaderna för staten skulle ersättas genom (naturens och därigenom vår överlevnad) lägre kostnader för naturvård, möjlighet att styra produktion och klimatpåverkan, högre beredskap för kris.

Har det utretts? Kan vi få det utrett? Det är vår gemensamma natur och vår gemensamma försörjning, det måste gå att lönsamt betala för gemensamt!
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.