Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Tvångsavverkning av skog

Jag undrar om man kan bli tvingad att avverka skog som man äger. Kan man tvingas till det med stöd av 1§ i skogsvårdslagen?

Robert Åkerman Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Nej, det kan man inte, i vart fall inte med stöd av portalparagrafen (SvL 1 §). Tidigare fanns det fall då Skogsstyrelsen (SKS) gav föreläggande om avverkning, men det sker bara ytterst sällan nu såvitt jag vet. Undantag dock för stormfällning och omfattande insektsangrepp! Du får inte ha mer än 5 kubik nydöd ved per hektar (motsvarar 10-15 stora träd); i vissa fall/regioner endast 3 kubikmeter, detta pga av risken för stora barkborreangrepp.

    Möjligen kan SKS också i andra fall göra ett föreläggande med stöd av SvL 5 § som handlar om nyanläggning av skog, se denna. Men då ska skogen vara skadad av t ex en olämpligt utförd avverkning. Den kan rimligen inte tillämpas bara för att skogen nått en viss ålder. Dessutom är SKS numera måna om att ha goda relationer till skogsägare och gör sällan förelägganden av detta slag.

    PS om detta är akut och du behöver mer info så kan du ringa SKS i Jönköping 036 35 93 00 och be att få tala med deras jurister. Du kan vara anonym (presentera dig med förnamn!) och har ingen skyldighet att närmare redogöra för dina förhållanden. Däremot har de, som offentliganställda, skyldighet att hjälpa dig inom rimliga gränser. DS

    Robert Åkerman
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.