Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad är en resultatet av en naturlig utveckling

När man diskuterar klimatförändringarna verkar utgångspunkten för önskvärda tillstånd i exempelvis medeltemperaturen vara att man vill ha en normal medeltemperatur och inom ekologin vill man bevara en befintlig artrikedom. Men om man ser till hur tillstånden på jorden har varit över tid så har ju temperaturen genomgått stora förändringar och artrikedomen varierat och påverkats av evolutionen. Detta har ju många debattörer tagit upp förr, men jag tycker det förtjänar att upprepas.
Människan är ju en del av naturen och därför måste ju människans påverkan på densamma anses som en "naturlig" utveckling. Om man inte ser det så, utan betraktar människans påverkan som "onaturlig" borde man se människan som en invasiv art som borde reduceras. Människan har ju genom sin verksamhet påverkat klimatet på jorden på ett för många arter negativt sett. Vi har sannolikt dessutom genom vår aggressiva livsstil och utveckling trängt ut många livsformer långt tillbaka i tiden, inte bara de arter som vi kunnat hitta rester av under senare århundrade. Man kan säga att vi skapat en miljö på jorden som är anpassad till vår egen art. En naturlig utveckling eftersom den utförts av en naturlig art utvecklad genom evolutionen. Nu har vi genom vår utvecklade intelligens blivit varse att vår påverkan är så stor att den äventyrar vår egen existens. Dock inte jordens eftersom att hur det än går så kommer andra livsformer än vår att överleva exempelvis en kraftig temperaturhöjning. Jorden kommer att få en annan ekologi med påföljande evolutionär utveckling. Vill vi vara kvar själva, dvs våra kommande genarationer, så måste vi nog se till att vi inte är så många. Det var nog aldrig naturens mening?
Anders Ejermark Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.