Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är sant om bin?

Hej!

Jag hamnar lätt i diskussioner gällande biodling och huruvida det är bra eller inte för miljön.

Själv är jag vegan och konsumerar därför inte honung av den anledningen, men jag har också hört att det är en myt att biodling skulle hjälpa naturen.

Det här är vad jag förstått det som, och det är från The Vegan Society.
Att när det sker uppfödning i stor skala så finns risken för sjukdomar och det är tydligen ett stort problem - att "tambin" sprider det till vilda bin.
Och att det avlas på speciella bin i den här branschen som bara ska producera mycket honung men så har annat fått stryka på foten så de blir t.ex. lätt sjuka och så sprids det.
Och sett ur veganperspektiv så är det ju fortfarande att ta vad som är till för djuren och inte oss, hur småskalig odlingen än är för enligt iallafall den här texten så är det en myt att en hjälper naturen med uppfödning av nya bin - att det snarare kan förvärra i ekosystemet då det är tambina som ställer till det.
Ett bi producerar tydligen försvinnande lite honung under sin livstid, så en burk honung måste det ju gått åt galet många bin till, och honungen är binas mat under vintern och ofta ersätts tydligen honungen med typ fruktossirap vilket bara är sött men inte är nån näring i.
Men som sagt, det här refererar kanske bara till det som en kan se som en industri.
Jag har inte mandat att säga att nån hobbybiodlare förstör naturen för det vet jag inget om, utan de kanske snarare hjälper till?

Naturen ska ju också kunna klara sig själv, bara där ser en ju att problemet med bin som dör ut måste bero på att ekosystemet är skadat.
Människan ska ju aldrig behöva "ta hand om" djuren och naturen, utan det är ju snarare vi som sett till att de behöver tas om hand.
Och det kan ju kanske ha att göra med att vi fött upp så många nya bin som också tenderar att sprida sjukdomar? (Utöver all annan miljöpåverkan som jag vet bidrar till detta problem.)
Men det jag reagerade över i eran text om hur en kan hjälpa bina var att inget handlade om att starta en egen biodling, utan bara hur vi kan hjälpa de resterande bina med blommor, "bihotell", vatten etc., så då tänkte jag att då kanske det där med egna odlingar inte är så bra?
Eller handlar det kanske mer om att ni ville uppge enkla sätt som alla kan göra själva, då alla kanske inte känner sig så manade att bli biodlare?

Jag känner bara att jag vill reda ut detta, då jag som vegan inte vill se bin utnyttjas och heller inte låta uppfödning av dem förstöra miljömässigt om det nu skulle vara så.
Men det finns så många teorier och alla är inte helt opartiska. Men när jag inte vet säkert själv så kan jag ju inte heller säga att biodling är fel på alla sätt, utan kanske bara den storskaliga?

Väldigt tacksam för svar, och rättelse om jag skrivit något som inte stämmer.

Kommentarer

 • Hej Fanni,
  Vilken spännande fråga! Ibland finns det inget som är helt rätt eller helt fel. Det viktigaste som vi kan göra är att gynna alla bin (både honungsbin och vildbin) genom att plantera mer blommor, särskilt om dessa blommar under hela säsongen, från tidig vår till sensommaren, samt att gynna och ta hand om de marker som har en rik blommande flora t.ex. ängar och naturbetesmarker.

  Honungsbin är perfekta om man vill producera honung eller om man snabbt vill öka antalet pollinerare i en blommande odling som behöver pollineras. Om man däremot vill gynna vilda pollinerare och vilda växter så är det viktigast att satsa på att öka mängden blommor och boplatser. Alla bin är viktiga pollinerare i blommande grödor (ex. raps och äppelodlingar). Honungsbin har fördelen att de snabbt kan placeras vid en gröda och öka pollineringen just under den tid då grödan behöver pollineras. Det betyder att på platser där det inte finns blommor resten av året, och det därför inte kan finnas några vildbipopulationer (ex. stora delar av Kaliforniens mandelodlingar) är honungsbin en mycket enklare lösning än att gynna vildbin. Även i Sverige har lantbrukarna stor nytta av honungsbin som pollinerar raps tidigt på säsongen, innan de vilda pollinerarna har hunnit bli tillräckligt många för att ha någon större inverkan på skördarna. Som du påpekar handlar detta inte om nyttan för vildbin och andra pollinerare, utan snarare om en nytta för människan.

  Det finns en del nya studier som pekar på att honungsbin inte enbart är positiva, precis som du skriver. Delvis handlar det om att de konkurrerar om mat med vilda pollinerare, men som du också skriver kan de också sprida sjukdomar till vilda humlor. För att minska risken för sjukdomsspridning är det viktigt att sjukdomsbekämpning sköts på ett korrekt sätt, vilket väldigt många biodlare redan gör.

  Det enklaste som du kan göra i din vardag för bina är att köpa ekologisk mat. I ekoodlingen används inga gifter och det finns en större artrikedom som ger fler blommor under längre tid på säsongen. Nu äter ju inte du kött, men till de som gör det så är det bra att uppmuntra att istället för annat kött köpa Svenskt Naturbeteskött. Där har djuret betat och hållit marker öppna, vilket är helt nödvändigt för våra blommor och därmed också för bina. Att återskapa och sköta om traditionella betesmarker och ängar en oerhört viktig komponent för att rädda hotade vildbiarter och andra pollinerare.

  Om du är intresserad av detta kan du engagera dig i din lokala Naturskyddsförening. På de flesta orter sköter föreningen en äng. På ängar finns en stor mångfald av blommor och insekter. Ängar är marker som försvinner mer och mer eftersom de kräver särskild skötsel. Läs mer om ängar här: http://www.melicamedia.se/lie/pdf/angsfaktablad.pdf

  Här kan du hitta din lokala förening för att ta reda på vad de gör: https://www.naturskyddsforeningen.se/om/kretsar
  Sen finns också mat- och jordbruksnätverket för medlemmar i föreningen som är extra intresserade av mat- och jordbruksfrågor: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/som-medlem/mat-och-jordbruksnatverket
  Moa (föräldraledig) Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.