Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad tycker ni om samråd i samband med miljötillstånd?

Hej! Vill gärna höra om er åsikt angående Miljöbalkens nuvarande utformning av kravet på samråd vid miljötillstånd? Tycker ni att det ger en reell möjlighet för de inblandade att påverka beslutet eller mest är en formalitet? Anser ni att de viktigaste intressena för alla inblandade (alltså berörda myndigheter, individer och miljön) kan tas tillvara på genom samrådsinstitutet som det ser ut idag? I de processer ni som organisation själv har deltagit i samrådet, tycker ni att det har kunnat påverka beslutet? Hur skulle ni vilja ett perfekt samrådsinstitut fungerade?
Uppskattar er svar, tack på förhand!!
Louise Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Louise,
  Vi tycker att den juridiska utformningen av reglerna om samråd i huvudsak är bra. Möjligheten att lämna kritik och granska ansökningar om miljötillstånd är ytterst värdefull och gör att våra kretsar runt om i landet kan tillföra tillståndsprocesserna mycket kunskap och ge förslag som undviker onödig miljöpåverkan. Ibland rentav helt kunna styra bort projekt från känsliga platser innan bolagen plöjt ner stora summor på ansökningar som varit utsiktslösa på grund av de destruktiva följderna.
  Detta sagt, så beror mycket på hur exploatören sköter sina åligganden. Många gånger finns det betydande brister i underlagen till samråden, vilket ställer grannar och våra kretsar i en besvärlig situation. Vanligt är till exempel att exploatören inte inventerat området ordentligt eller bara under en begränsad tid av året. Det kan ju vara svårt för en mindre näringsidkare att veta vad som krävs. I de fallen väljer många av våra kretsar att själva göra det arbete som egentligen är exploatörens och myndigheternas ansvar, och inventera området – något som märkligt nog ses med en allt större misstänksamhet av olika särintressen.

  Bristerna i underlagen är dessvärre ofta fler. Inte sällan har man underlåtit att undersöka alternativa platser, inte fullt ut tagit reda på hur man ska gå tillväga för att minimera påverkan på omgivningen och ofta inte heller givit en korrekt bild av hur de närboende i området kommer att påverkas.

  Det kan vara en tung process att följa för ideella krafter, bristerna i underlagen (miljökonsekvensbeskrivning mm) leder inte sällan till tidsödande kompletteringsrundor och ibland förnyade samråd. Dessa problem är svåra att lagstifta bort, det är meningen att exploatören själv får bära risken för följderna att slarva med underlagen – att man faktiskt inte får tillstånd. Det är inte sällan processerna utmynnar i just detta.

  Vänliga hälsningar,
  Henrik Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.