Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vägsalt, borde det inte klassas som miljöfarligt ???

I en publikation av banverket och trafikverket "Vilda djur och infrastruktur
– en handbok för åtgärder" finns det en artikel sidan 13. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteColle...
Står det " Svinesjöen I Svinesjön i Asker i Norge höll vägsalt på att förändra förändra cirkulationen i sjön. Svinesjön har naturligt dålig cirkulation (meromiktisk insjö). I de djupare delarna av sjön har vattnet inte cirkulerat på flera tusen år och stora mängder näringsämnen (fosfor) har ansamlats i bottenskiktet. Bristen på syre har också gett upphov till gaser som kvävesulfid och metan i bottenskiktet. Som en följd av halkbekämpning med vägsalt på vägarna intill sjön hade tjockleken på toppskiktet uttunnats och det fanns stor risk för att vattnet skulle börja cirkulera i hela sjön. Om så skulle ha skett skulle näringsrikt vatten ha transporterats uppåt och en kraftig algblomning utvecklats. Dessutom skulle illaluktande gaser ha spridits. Under år 2000 uppträdde betydande algblomning i sjön. För att stoppa den negativa utvecklingen stoppades halkbekämpning med vägsalt i avrinningsområdet under år 2000. Därefter förbättrades situationen och djupet på det cirkulerande skiktet har ökat.
Källa: Åtgärder för att rädda Svinesjöen. Broschyr från Asker kommun, september 2000."
Detta borde väl påvisa vägsaltets miljöfara ???

Ulf Karlsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.