Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vattensalamander

Hej, Täby kommun har fått in en ansökan om bygglov för mobilmast och tillhörande teknikbod på boplats/fortplantninsplats för vattensalamandrar. Har för mig att djurarten är skyddad. Platsen är ett kärr vid Skarpäng/Torvmossegränd. Vilka regler finns vid exploatering av mark där det finns vattensalamandrar?

Kommentarer

  • Större vattensalamander är en N-märkt art i bilaga 1 till Artskyddsförordningen (2007:845). Detta betyder att arten är fridlyst och kräver noggrant skydd enligt EU:s art- och habitatdirektiv och att arten finns upptagen i direktivets bilaga 4. Enligt Artskyddsförordningen 4 §, 4:e punkten, är det därmed förbjudet att skada eller förstöra den större vattensalamanderns fortplantningsområden eller viloplatser. Den större vattensalamandern är inte bara beroende av dammarna för lek utan även av en lämplig omkringliggande miljö eftersom den en stor del av året (bland annat under vintern) uppsöker terrestra miljöer. Naturvårdsverket har upprättat ett åtgärdsprogram för den större vattensalamandern (Naturvårdsverket 5636, mars 2007, se bilaga D). Större vattensalamandern även finns upptagen i bilaga 2 till EU:s art- och habitatdirektiv.
    Isak
    biolog
    Naturskyddsföreningen
    Isa Isaksson
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.