Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Växthusgas

Hej,
Jag är intresserad miljöförstöringen framförallt olika miljögifter, men den nuvarande debatten handlar mest om CO2 utsläppen och jag har inte lyckats förstå denna fråga om jag skall vara ärlig. Alla talar om den stora mänskliga påverkan av klimatet men ingen berättar om vad som är jordens normala klimat förändring ,dvs  solens olika cykler som påverkar molnbildningen på jorden (vilket jag har förstått är en viktig faktor för jordens temperatur)  att denna vattenånga är den dominerande "växthusgasen" med ca 95% och att CO2 står för c:a 1,5% av växthus effekten. Om jag har förstått det riktigt så består jordens atmosfär av ca 30 000 ppm vattenånga och ca 400 ppm CO2. Det som vi människor årligen tillför atmosfären i form av CO2 motsvarar ca 4% av vad jordens eget skapande av CO2.
Växthuseffekten av CO2 i atmosfären har även en avtagande växthus effekt, dvs att låga CO2 halter som 300ppm ger en åter reflektion av ca 257 watt/m2 medan en koncentration av 500 ppm CO2 skulle ge en åter reflektion av ca 260w/m2 .
Ovan siffror har jag hittat på internet och jag vet ej om dom stämmer men mottager gärna kommentarer var man kan hitta korrekta siffror. Det är för mig frustrerande när jag inte förstår något som alla pratar om dagligen och det känns som om jag är den enda som inte förstår trots att jag har försökt.
Min fråga är  vilken påverkan som den mänskliga fossilförbränningen har på jordens temperatur höjning .
Undrande Mikael

Mikael Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Mikael!

  Ja, det stämmer att vattenånga utgör den viktigaste växthusgasen, men den har funnits där naturligt i alla tider och har inte skapats av mänskliga aktiviteter. Det är de fossila växthusgaserna som står för den absoluta merparten av den ökade växthuseffekten. Våra utsläpp leder också till höjda halter av vattenånga (varmare luft kan innehålla mer fukt), som i sin tur påskyndar uppvärmningen.

  Här finns med information om hur den så kallade växthuseffekten fungerarar:
  https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vaxthuseffekten

  Vänligen
  Isabelle Strengbom
  Isabelle Digital kommunikatör
 • Hej Isabelle,

  Tack för ditt svar, jag tror dock att du har missat min fråga.

  Min fråga var ej om att vattenångan står för den absoluta majoriteten av växthusgaserna. Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så står vattenångan (inklusive moln) för ca 90–95 % (SMHI säger ca 90% vissa andra säger 95% jag tror det är lite beroende på hur man tar hänsyn till mängden moln runt jorden dådetta är mycket komplicerat att beräkna). Men mig veterligen så är alla överensom att vattenånga står för mellan 90–95% av jordens växthusgaser.

  Du säger i ditt svar att ” Det är de fossila växthusgaserna som står för den absoluta merparten av den ökadeväxthuseffekten”. Detta kan vi vara överens om då eller om vi kan beräkna/tahänsyn till jordens normala temperaturvariationer som styrs av solens påverkan av jorden, dvs om solstyrkan mot jorden ökar så ökar även CO2 halten på jorden pga.havens uppvärmning. Kallt vatten kan absorbera betydlig högre halter av CO2 än varmt vatten.  Av den totala växthusgas effekten i atmosfären så står CO2 för totalt ca 1.5% av detta tillför människan ca 4-5%.

   Jag har nu även läst ”Faktablad:Växthuseffekten” under länken du bifogade. Dessvärre kunde jag inte hitta en enda siffra rörande den av människan tillförda CO2 andel av jordens växthusgaspåverkan.

  För att då återgå till min ursprungliga fråga:

  Hur stor andel av jordatmosfärens växthuseffekt är beroende på mänskligpåverkan.

  I ditt svar säger du ” den absoluta merparten” detta är för mig en något för ospecifik benämning då det rent matematiskt borde vara mellan 1.5% -0% (1.5% om all CO2 kom från människan, vilket inte är fallet).

  Med förhoppning om ett mer specificerat svar.

  Tack på förhand

  Mvh Mikael

  Mikael
 • Hej igen Mikael. Det är svårt att svara med en exakt siffra, eftersom vi än så länge bara sett en del av den uppvärmning som orsakades av de utsläpp som släpptes ut på 1900-talet. Det finns nämligen en fördröjning mellan att utsläppen sker och att uppvärmningen sker. Sedan industrialismens början har koldioxidhalten i atmosfären ökat markant – från knappt 280 ppm (parts per million) till 400 ppm.

  Längst till vänster i figuren ser du vad som är människoskapade växthusgaser och vad som är naturliga förändringar (variationer i solinstrålningen mest):

  Den här figuren från IPCC AR5, WG1 visar hur mycket olika växthusgaser påverkar den samlade växthuseffekten. Stratosfärisk vattenånga återfinns som den lilla blå stapeln under metan. Det är den bästa uppskattning som finns att tillgå i dag och sammanfattar vetenskapens ståndpunkt i frågan.

  Här hittar du rapporten figuren är hämtad från:
  http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
  Och mer information om vad strålningsdrivning är finns här: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

  Isabelle Digital kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.