Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Växtskyddsmedel Krav vs konventionell potatis

Hej !
Först och främst vill jag säga att ni är verkligen beundransvärda som värnar om vår fantastiska natur, tack!!!
Gick nyss en sprutförar utbildning som länsstyrelsen anordnar, vi fick först lite historisk bakgrund om användning av kemikalier i bl.a jordbruket mkt intressant! Man använde sej tydligen av olika "betningsmetoder" redan för 2000år sedan för att skydda sitt utsäde !
Men på 1950talet höll vi på att ta död på hela vår natur och en bok kom ut "den tysta våren" som beskrev hur insekter och fåglar försvann pga gifter som DDT, kvicksilver mfl.
Tack vare en stark miljörörelse på 70talet fick politiker , och samhället upp ögonen för vad vi höll på att göra med vår natur.
Sedan dess tror jag att vi kommit väldigt långt i svenskt jordbruk. Kanske är det renast och effektivast i världen???
Som jag har förstått det så har vi så låga halter av växtskyddsmedel i tillflödena till våra stora sjöar att de håller dricksvatten kvalité även från jordbruksområdena .
De svenska odlarna ska konkurrera på en världsmarknad .
Vi är nog stolta över vårt arbete och våra produkter, men vi har de hårdaste miljölagarna och den dyraste arbetskraften och den dyraste energin...hoppas det inte slutar med att vi börjar importera allt vi äter från mindre nogräknade länder.
Vårt företag odlar både KRAV potatis och konventionellt odlad potatis och vi vet väl om hur detta fungerar. Enligt min mening behövs båda odlingarna, skulle vi sluta med konventionell odling skulle utsädet var slut på några få år. Någon sa "ekologisk odling = svält" . Kanske inte är sant men det går ju åt stora arealer och mkt diesel, dessutom får väldigt stora KRAV partier kasseras pga larvskador, brunröta och andra svampangrepp.
Jag tror att konventionell odling kan "lära" av KRAV/Eko odling och KRAV odlingar klarar sej nog ej utan Konventinella jordbruk. För tillfället ska de nog få finnas parallellt .
Nu till min uppmaning och tips!
För att ni ska behålla er trovärdighet och er otroligt viktiga röst:
Tala inte i sånt ni inte är helt insatta i. Sätt er först in i problematik, risker och gränsvärden noga.
Om ni får reda på att ngt växtskyddsmedel är cancerframkallande, ta då reda på om detta är relevant. Är det vid en konsumtion av 20kg potatis om Dagen så är det ju mer relevant med utegångsförbud alla dagar solen skiner.
Hänvisa alltid till oberoende aktuell statistik, försök, studier, uppmätnarestvärden som går att källgranska. Om ni kommer med påståenden som till exempel att det är bättre att äta KRAV potatis än konventionell potatis.
Själv skulle jag uppskatta att få en tydlig och väl genomtänkt anledning att gå över till att äta KRAV potatis istället för konventionell potatis. Jag har båda gratis så det är ingen kostnadsfråga i mitt fall.

Med vänliga hälsningar
Rickard


Rickard Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Rickard,
    Tack för din fråga och din uppmaning att vi ska ha på fötter när vi kommunicerar. Det håller vi verkligen med om och försöker leva efter. Vad gäller potatis är ju det en av de grödor som besprutas mest och därför förordar vi ekologisk potatis för de som vill bidra till miljömålet giftfri miljö.

    Vi har en rapport från i höstas om bekämpningsmedelsanvändningen där alla påstående har källhänvisning. Vi har utgått från befintlig statistik i våra beräkningar. Och tyvärr är vi inte på väg mot målet giftfri miljö i den takt som är beslutad av riksdagen. Läs den gärna och återkom med frågor och synpunkter: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapport_kemiska_bekampningsmedel_2017.pdf
    Moa (föräldraledig) Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.