Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilken stad är miljövänligast?

Hej! Jag är månadsgivare och skall till Januari 2017 eventuellt flytta ifrån storstaden Göteborg som jag finner ha för hög puls i stadslivet med bilismen, cgaretter, fimpar, bilar, mopeder, asfalterade vägar nästan hela vägen in till parker. Väl i parkerna är det farlig mjukplast som värms upp av solen och som inte gagnar hälsan precis.

Vill undslippa allt detta som molekylärt sakta men säkert dödar hälsan och studera på någon högskola men bo i landsbygden. Vilken stad i hela Sverige har renast luft och minst bilar/avgaser? Är det högt upp i norr i Umeå på grund av skogens hjälp att fånga alla partiklar eller är det någon annanstans?
Vill sammantaget flytta där det är renast luft och minst bilism. Tacksam för tips på rangordnade orter om möjligt.

Tack på förhand! Mvh

Kommentarer

 • Den här rapporten har några år på nacken. Men visar ändå en tydlig rangordning av svenska tätorter ur luftkvalitésynpunkt. Titta på sidan 25 och framåt:

  http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCo...

  Anders Friström redaktör
 • Här är ett mer utvecklat svar som jag tänker mig att publicera i vår medlemstidning Sveriges Natur framöver.

  SVAR: Det är våra storstäder som har sämst luftkvalitet och flest överskridanden av de lagstadgade miljökvalitetsnormerna för luft. Stockholm och Göteborg har flest dagar med för höga halter av kväveoxider och luftburna partiklar och så har det varit länge. Men även städer som Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik har haft enstaka överträdelser. Dagar med inversion, då kall luft lägger sig som ett lock över staden, kan luftföroreningarna bli särskilt svåra.
  Halterna är generellt så höga att luftföroreningarna i våra tätorter orsakar skador på människor hälsa och på växtligheten. Det pågår ett aktivt arbete i de flesta städer i landet med att minska luftföroreningarna. Men det låter sig inte göras utan att minska den fossilbränsledrivna bilismen, vilket inte är så lätt att rå på för en kommun. Dock är det så att man i storstäderna paradoxalt nog har minst antal bilar per 1000 invånare, och flest i glesbygdskommuner. Däremot kör man mer i storstäderna, i alla fall räknat per bil.
  http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/storstads...

  Anders Friström redaktör
 • Stort tack för dina svar! Jag står dock fortfarande osäker i frågan om vi ser på "netto" effekten - mer bilar per 1000 invånare i glesbygdskommuner men mer aktivt körande bilar i storstäderna.

  Har ni någon uppskattning om det är mycket värre i storstäderna eller om det jämnar ut sig och är likt glesbygden? Tabellerna var inte sammanräknande i poäng och rangordning nämligen.

  Om jag bor i centrala Göteborg men mestadels är i skogarna och parkerna samt i innerstadens inhägnade gårdar, exponeras jag ändå för bilismen som mestadels är på motorvägarna och körlederna? Åker det upp i atmosfären eller fångas det av växtligheten?

  Tack så hjärtligt Anders! Uppskattas enormt mycket då jag är orolig och inte vet vart jag ska flytta eller om jag kan bo kvar. Psykologiskt stressar storstadslivet dock hehe.

  Marco
 • Bakgrundshalterna av luftföroreningar i städerna vid sidan av de trafikerade vägarna är väsentligt lägre, men fortfarande för höga på sina håll. Det här diagrammet ger några exempel från olika mätstationer i svenska städer:

  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/St...

  Anders Friström redaktör
 • Anders, vilken resurs du har varit! Du borde absolut följa din idé om att publicera ämnet i er medlemstidning. Det är nog högaktuellt för många familjer och nalkande familjer (som väntar barn och vill planera en idyllisk, naturvänlig miljö med ren luft och fly stadspulsen).

  Med miljökvalitets preciseringen så menas "optimala värden" eller menar ni på "lägst accepterade värden för god bibehållen hälsa" ? Relaterar ni till biologiska studier eller gränsvärden för miljöns skull?

  Storstäderna har som du skrivit, särskilt min stad Göteborg, hållt sig på tok för långt över gränsen i flera år ända tills år 2014 då den var under 20-gränsen. Är detta "bra" som sagt eller högst acceptabelt som bäst?

  Fråga 2: Detta är min mest nyfikna fråga: Du skrev att det fanns dagar med "inversion" med kalla lufttäcken i norra Sverige då avgaserna kan lägga sig som ett täcke och starkt höja värdena. Hur många dagar om året ungefärligt kommer sådana och hur snabbt försvinner dessa? Är det bara 2 dagar om året och de stannar lika kort, så verkar det försumbart då Luleå hade 9 ug "året" om medan Göteborg hade "23" lixom.

  Super resurs är du Anders!

  Marco
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.